Vis & water

Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer

5227
20 sep 2018

Een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij, waarbij het herstel en behoud van de visstand bepalend is voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hierover overeenstemming bereikt met beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat en stichting Het Blauwe Hart.

(foto: Minister Carola Schouten/ Rijksoverheid.nl)

De sector moet ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden, zo luidt het credo. Daar profiteren de visser en de natuur van. De afspraken over een kleinere vloot, beperking van de vangstcapaciteit en strengere regels staan in een brief (pdf) die afgelopen week aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Schouten: “Dit is een mijlpaal voor het IJsselmeer. Het begin is er en daarmee is de belangrijkste horde genomen. We hebben nu allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem, duurzame visvangst en een kleinere, economisch gezonde groep IJsselmeervissers. Dat is waar we de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken.”Het gaat nog altijd niet goed met de visstand in het IJsselmeer. Dit geldt in het bijzonder voor blankvoorn en brasem. Nadat een eerder plan (het zogenoemde plan B) van de sector niet tot een oplossing leidde, heeft minister Schouten de partijen opnieuw om tafel geroepen. Dat heeft geleid tot nieuwe afspraken voor de periode 2018-2021. De afspraken hebben tot doel dat de visbestanden in het IJsselmeer qua omvang, samenstelling en populatieopbouw weer gaan passen bij de draagkracht van het ecosysteem.

Herstel vis, minder bijvangst vogels


Een advies van Wageningen Marine Research om de vangsten te verminderen zal worden opgevolgd. Wageningen Economic Research onderzoekt hoe dat het beste kan. Bijvoorbeeld door het aantal toegestane netten te verminderen, of een gesloten periode of gesloten gebieden te introduceren. Met de provincies wordt gezamenlijk gekeken naar maatregelen die niet alleen bijdragen aan het herstel van de vis, maar ook naar maatregelen die het risico op bijvangsten van futen, aalscholvers en kuifeenden verminderen.

Tegelijkertijd worden de regelgeving, controle en handhaving aangescherpt. De papieren logboeken van vissers worden vervangen door een verplichte, digitale vangstregistratie, en vissersschepen moeten voortaan een betrouwbaar volgsysteem aan boord hebben.

Afspraken en maatregelen uitwerken


De partijen zijn het eens geworden over herstructurering van de vloot. De financiering hiervan is nog onderwerp van overleg tussen de rijksoverheid en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Dit alles leidt tot een kleine, economische gezonde, sector met stabiliteit in de opbrengsten, en tot een duurzame IJsselmeervisserij die in balans is met natuur, milieu en recreatie. De betrokken partijen gaan nu samen aan de slag om de afspraken en maatregelen uit te werken.

Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland:

"Op basis van het laatste Bestuurlijk Overleg IJsselmeer heeft minister Carola Schouten op 13 september de Tweede Kamer bericht (pdf) waar zij met de IJsselmeervisserij naar toe wil en welke acties zij binnen drie jaar gaat uitvoeren. In het BO heb ik mijn vertrouwen en steun aan de nieuwe minister uitgesproken. Uit de Kamerbrief spreekt daadkracht en de wil tot een werkelijke verandering en oplossing, de inhoud is goed en past bij de wensen van Sportvisserij Nederland. Belangrijk is nu dat het ook conform een strakke planning vóór eind 2021 gaat gebeuren."
Gerelateerde berichten
16 jun 2018 Ondertekening instemmingsverklaring agenda IJsselmeergebied 2050 3611 Onlangs ondertekende de directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en PWN een instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeer 2050. 12 mrt 2018 Samenwerkingsverband Coalitie Blauwe Hart (video) 3184 Sportvisserij Nederland maakt samen met een zestal natuurorganisaties deel uit van de Coalitie Blauwe Hart. Doel van dit samenwerkingsverband is behoud én herstel van het IJsselmeergebied. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt rond dit gebied? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Het Blauwe Hart. 24 nov 2017 Terugzetplicht aal blijft noodzakelijk 9578 In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal. 03 mrt 2017 Jan Terlouw: 'Paling nog steeds met uitsterven bedreigd' 9203 In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een ingezonden brief van Jan Terlouw, de voorzitter van de projectgroep Aalherstel, waar ook Sportvisserij Nederland deel van uitmaakt. Terlouw reageert hiermee op een eerder artikel in het AD waarin staat dat het 'beter gaat met de paling.'. 13 jan 2017 Brandbrief aan staatssecretaris Van Dam: 'regel visserij IJsselmeer' 6964 De visstand in het IJsselmeer gaat achteruit. Zowel natuurorganisaties als IJsselmeervissers dringen daarom bij staatssecretaris Van Dam aan op een goed plan voor een beter evenwicht tussen vis, vogel en visserman. De urgentie is hoog: op 1 juli 2017 lopen de huidige visserijvergunningen af en aanvragen voor nieuwe vergunningen moeten op 1 februari zijn ingediend. Zonder maatregelen van het Ministerie van Economische Zaken voorzien de provincies Fryslan, Flevoland en Noord-Holland grote problemen bij het afgeven van nieuwe vergunningen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.