Samenwerkingsverband Coalitie Blauwe Hart (video)

3187
12 mrt 2018

Sportvisserij Nederland maakt samen met een zestal natuurorganisaties deel uit van de Coalitie Blauwe Hart. Doel van dit samenwerkingsverband is behoud én herstel van het IJsselmeergebied. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt rond dit gebied? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Het Blauwe Hart.

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijkzones en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van ons land, met een goede visstand en veel handelsschepen. Later hebben wij Nederlanders er laten zien hoe je land kunt ‘maken’. Een huzarenstukje, waarmee we veiligheid creëerden en de basis legden voor landbouwproductie.

Helaas mondde die productie uit in overmaat en pleegden we ook roofbouw op ons dierbare cultuurhistorische erfgoed. Daarvan hebben natuur, mens én economie nu te lijden. De Coalitie Blauwe Hart zet zich daarom in voor natuur en recreatie, waarbij de nadruk ligt op het broodnodige herstel van de visstand. Het samenwerkingsverband staat voor het versterken van kwaliteit van het IJsselmeergebied en het stimuleren van de bestuurlijke samenhang in het gebied.

Sportvisserij Nederland


Sportvisserij Nederland is één van de partners van dit samenwerkingsverband. Met ingang van 2018 bestaat de coalitie verder uit de volgende partners: Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Flevolandschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, PWN (aspirant-lid), Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. 

De samenwerkende partijen zien het als een uitdaging om zowel de ecologische waarden als het recreatief-toeristisch potentieel van het voormalig Zuiderzee gebied te versterken. Projecten als de Vismigratierivier in de Afsluitdijk en de aanleg van Marker Wadden zijn daar goede voorbeelden van.

Een gezamenlijke agenda


De Coalitie Blauwe Hart wil echter meer en heeft hiervoor een gezamenlijke agenda opgesteld:
  • Het gebied als één geheel benaderen. Meer samenhang creëren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. 
  • Het gebied te beschermen door economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem. 
  • Behoud van de ruimtelijke kwaliteiten. 
  • Het verbeteren van de visstand. Meer openingen in de Afsluitdijk (vismigratierivier) en Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij. 
  • Het verbinden van land en water. Stimuleren natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil. 
  • Het creeren van meer bekendheid en aandacht voor Het Blauwe Hart en de waarde voor Nederland. 
  • Beleving van de rijke cultuurhistorie en natuur voor recreanten.


Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond Het Blauwe Hart: abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief.

Meer info over dit samenwerkingsverband zie je in deze film:


Gerelateerde berichten
14 dec 2017 Onzichtbare wordt zichtbaar op Afsluitdijk 3995 Een beleving toevoegen aan de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, dat was de opdracht van de initiatiefnemers en samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens (bureau SLeM) vertaalde dit naar een concept dat bezoekers en toeristen het onbekende, maar fascinerende verhaal van migrerende vissen vanuit verschillende invalshoeken laat beleven. De Blije Vis, onder meer te zien in een installatie van grote roestvrijstalen vissen in de rivier, wordt hierbij ingezet als verhalenverteller. Het beleefconcept, dat 12 december op Kornwerderzand is gepresenteerd, werd financieel mogelijk gemaakt door een extra projectbijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 31 okt 2017 Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zet belangrijke stap in samenwerking IJsselmeergebied 3944 Deze maand ondertekenden de directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst van ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’. Vanuit deze samenwerking zetten zij zich actief in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. 28 jun 2017 Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk 4737 De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.