Terugzetplicht aal blijft noodzakelijk

9448
24 nov 2017

In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal.

De Europese aalstand is na 1980 sterk achteruitgegaan. De meest waarschijnlijke oorzaak is een combinatie van factoren: verontreiniging, visserij, sterfte door gemalen en waterkracht, achteruitgang van het leefgebied, zwemblaasparasiet.

Na wetenschappelijk advies van de kennisinstituten ICES en EIFAC besloot de EU in 2007 tot de Aalverordening. Die stelt dat de menselijke invloed op de aalstand zodanig dient te verminderen, dat de hoeveelheid uittrekkende schieraal minimaal 40% is van de situatie waarbij er geen sterfte door menselijke invloed zou zijn.

Kijk in onderstaande Ierse en Duitse video wat waterkracht met paling doet:Maatregelen

Alle EU-lidstaten dienen het aalherstel planmatig op te pakken en hierover aan ‘Brussel’ te rapporteren. Ook Nederland heeft verschillende maatregelen genomen. Zo is een gesloten tijd voor de beroepsmatige aalvisserij ingesteld (1 september t/m 30 november) en is Sportvisserij Nederland in 2009 overgegaan op een terugzetplicht voor het binnenwater – in het kust- en zeewater is een meeneemverbod ingesteld door de overheid. Deze maatregel werd niet door alle sportvissers juichend ontvangen, maar de noodzaak hiervan was uiteindelijk voor iedereen wel duidelijk.

´Positieve berichten´

De laatste tijd duiken her en der in de media berichten op dat het weer veel beter zou gaan met de aal. Er wordt daarbij steevast geschermd met cijfers die ‘het herstel’ zouden aantonen. Dit roept bij sommige sportvissers de vraag op of de acht jaar geleden ingevoerde terugzetplicht nu niet zou kunnen worden afgeschaft? Sportvisserij Nederland evalueert periodiek haar beleid inzake de aal en baseert zich daarbij met name op de jaarlijkse ICES/EIFAC rapportage over de toestand van de aal en het bijgaande periodieke advies van dit wetenschappelijk orgaan.

In zeer zwaar weer

Het meest actuele advies (2016) stelt dat de aalstand zich nog steeds buiten de veilige biologische grenzen bevindt. De intrek van glasaal bedraagt al langjarig slechts enkele procenten van de intrek in de periode 1960-1980 (peiljaar 2016: 2,7%). Schattingen van de aalstand op basis van tijdseries wijzen op een teruggang van de populatie met circa 90%.

Anno 2017 verkeert de aal dus nog steeds in bijzonder zwaar weer. Op basis van de huidige kennis en beschikbare data verwacht ICES/EIFAC dat er nog een zeer lange weg is te gaan. Op zijn minst ‘decennia’, is de door aalwetenschappers gedeelde opvatting.


Glasaalmonitoring met kruisnet

Aanscherping

Het opheffen van het meeneemverbod is daarom nu niet aan de orde: er is geen enkele aanwijzing dat het beter gaat met de aalstand. Aangezien een structurele verbetering nog ver weg lijkt, valt eerder een aanscherping van de beheer- en beschermingsmaatregelen te verwachten. Zo overweegt de EU de gehele aalvisserij in het Oostzee-gebied – beroeps- en sportvisserij – te verbieden. Een duidelijkere indicatie dat het nog verre van goed gaat met de aal is haast niet denkbaar.

Bron: Hét Visblad

-> Meer over de toestand van de paling in ons Dossier.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.