Verantwoord waterbeheer

23 sep 2017

Waterbeheerders doen veel goed werk, maar gaan soms over tot grootschalige, ingrijpende maatregelen om het oppervlaktewater schoon te maken. Dit doel van de Kaderrichtlijn Water leidt soms tot bijzonder straffe staaltjes geo-engineering. Sportvisserij Nederland pleit juist voor maatwerk en een meer natuurlijke inrichting en beheer van het water.

De Kralingse Plas in Rotterdam is een goed voorbeeld van waar geo-engineering toe kan leiden. Dit ongeveer 100 hectare grote water kampte jarenlang met een sterke blauwalgenbloei. Dit leidde tot gezondheidsrisico’s voor zwemmers en dieren, overmatige groei van waterplanten, overlast voor recreatievaart en stankoverlast door afstervende blauwalgen. Na eerdere mislukte experimenten met actief biologisch beheer (het wegvangen van brasem), het aanbrengen van een zandlaag en uitzetten van snoekjes, besloot de gemeente Rotterdam samen met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in juni 2016 waterstofperoxide toe te voegen aan het water. 

Symptoombestrijding

Waterstofperoxide is zeer effectief tegen blauwalg – zeker als de voorgeschreven dosis wordt overschreden, zoals in de Kralingse Plas gebeurde – en een hele zomer lang was de plas dan ook blauwalgvrij. In september 2016 bleek echter dat de visstand ook met 93% was gedaald. Onderzoek toonde aan dat de hoeveelheid zoöplankton was ingestort na de behandeling, waardoor de vissen vermoedelijk zijn gestorven door een gebrek aan voedsel. Sportvisserij Nederland is daarom tegen symptoombestrijding en het gebruik van vreemde stoffen als waterstofperoxide. In grote watersystemen treden er altijd onverwachte effecten op die niet te controleren zijn; met soms verstrekkende gevolgen.

Doel voorbij schieten

Het voorbeeld van de Kralingse Plas staat helaas niet op zich. Met de hete adem van de Kaderrichtlijn Water in de nek – in EU-verband is afgesproken dat al het oppervlaktewater in 2027 schoon en gezond moet zijn – gaan waterbeheerders soms over tot grootschalige, ingrijpende maatregelen om wateren koste wat het kost helder te krijgen. Dat kan variëren van het wegvangen van bodemwoelende vissen als brasem en karper tot het introduceren van een invasieve exoot als de quaggamossel. Daarmee schieten de maatregelen hun doel echter voorbij en blijken schijnbare oplossingen op de korte termijn juist hoofdpijndossiers te worden op de lange termijn.
Gerelateerde berichten
     23 mei 2023 Aanbesteding visonderzoek 895 Sportvisserij Nederland is partner in het Interreg-project De Rijn Verbindt. Doel van het project ‘De Rijn Verbindt’ is het opzetten van een nieuwe maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking voor een betere balans tussen mens en natuur in het leefgebied van de Rijn. Sportvisserij Nederland zet zich met name in voor één van de drie subdoelen binnen dit project: Een Gezonde Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door het verminderen van problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart en het werken aan herstel van trekvissen.      28 mrt 2023 Resultaten visserijkundige onderzoeken 2599 De visserijkundige onderzoeken van afgelopen winterseizoen zitten erop. Op dit moment is het veldteam van Sportvisserij Nederland druk bezig met de rapportages van al deze afvissingen. Daarin worden de vangstgegevens besproken en – waar nodig – adviezen gegeven aan de hengelsportvereniging. We lichten hieronder alvast een aantal resultaten voor je uit.      15 feb 2023 Visserijkundige onderzoeken maart (video) 1449 Jaarlijks wordt er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. In maart staan er nog twee wateren op de planning.      08 feb 2023 Visserijkundige onderzoeken februari (video) 2168 Jaarlijks wordt er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. In februari staan er weer diverse wateren op de planning.      25 jan 2023 Visserijkundige onderzoeken januari (video) 1490 Jaarlijks wordt er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. De komende weken staan er weer diverse wateren op de planning.      20 jan 2023 Tom Buijse ingewijd tot bijzonder hoogleraar zoetwatervisecologie 2310 Sinds 2020 kent Nederland, mede dankzij Sportvisserij Nederland, een buitengewoon hoogleraar zoetwatervis ecologie. De officiële aanvaarding van het ambt door Tom Buijse vond donderdag 19 januari jl. in een bomvolle aula van de Universiteit van Wageningen plaats.      11 jan 2023 Start visserijkundige onderzoeken begin 2023 (video) 2780 Jaarlijks wordt er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. De komende weken staan er weer diverse wateren op de planning.      29 nov 2022 Start visserijkundige onderzoeken eind 2022 (video) 2147 Jaarlijks wordt er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. De komende weken staan er weer diverse wateren op de planning.      04 okt 2022 Eddy Lammens - een leven in het teken van vis 1880 Bioloog Eddy Lammens (69) gaat na een carrière van 42 jaar in het visonderzoek en -beleid met pensioen. Hij zag de waterkwaliteit de afgelopen decennia ten goede keren, al valt er volgens hem nog wel wat te verbeteren aan de visstand.      07 jul 2022 Cursus Praktisch visvijverbeheer! - schrijf je nu in! 2312 Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland organiseren dit najaar twee cursussen Praktisch visvijverbeheer in Roermond en Eindhoven. Deze cursus bestaat uit drie cursusavonden, verspreid over een half jaar. Tijdens de cursus ga je concreet aan de slag met het beheer van je eigen visvijver en maak je kennis met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het beheer ervan.      29 jun 2022 Voorlichtingsavonden visvijverbeheer druk bezocht 1631 Afgelopen juni zijn in Eindhoven en Roermond voorlichtingsavonden gegeven over het optimaal beheer van visvijvers. De belangstelling voor beide avonden was groot. In Eindhoven waren zo’n 50 personen aanwezig en in Roermond circa 60 personen van in totaal zo’n 40 verenigingen.      24 feb 2022 VISparel website gelanceerd - iedere wijk zijn eigen VISparel! 2290 Iedere wijk zijn eigen VISparel! Dat is de slogan van de nieuwe website visparel.nl. Sportvissen moet voor iedereen in onze samenleving mogelijk blijven, ook voor kwetsbare groepen. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om in iedere wijk en elk dorp een VISparel te realiseren: een goed toegankelijk en bevisbaar water met een goede kans op een leuke vangst.      08 sep 2021 Veel positieve ontwikkelingen IJsselmeergebied 2102 Sportvisserij Nederland is betrokken bij tal van projecten voor het verbeteren van de visstand, de natuur én de sportvismogelijkheden in het IJsselmeergebied. De nieuwsbrief 'Agenda IJsselmeergebied 2050' geeft een overzicht van allerlei projecten en initiatieven die zich daar momenteel afspelen.      28 jun 2021 Resultaten visserijkundig onderzoek Zuidelijke Randmeren (video) 1994 Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) een groot, vierjarig visstandonderzoek uit op deze wateren.      04 sep 2020 Verstandig vissen op het Markermeer, IJmeer én IJsselmeer 9129 Door verschillende oorzaken staan de visstand en de natuurwaarden in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer al jarenlang onder druk. Tegelijkertijd wordt er door diverse organisaties gewerkt aan het ecologisch herstel van het grootste zoetwatermeer van Nederland. Met het project ‘Verstandig vissen’ wordt een belangrijke stap gezet om tot een verantwoorde en duurzame visserij te komen.      01 jul 2020 Nuchter kijken naar visbestanden 3456 Deltares-onderzoeker Tom Buijse is op 1 april benoemd tot buitengewoon hoogleraar zoetwatervisecologie bij Wageningen University & Research. Deze nieuwe leerstoel is op initiatief van Sportvisserij Nederland tot stand gekomen en wordt gesteund door Deltares, STOWA en Rijkswaterstaat.      03 jul 2020 Visvriendelijk beheer en onderhoud 3717 In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijhorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. In een serie van drie artikelen geeft Sportvisserij Nederland haar visie op de komende planperiode. In dit laatste artikel staat visvriendelijk beheer en onderhoud centraal.      08 mei 2020 Spraakwater - Tom Buijse, buitengewoon hoogleraar zoetwater visecologie 2361 In Spraakwater spreekt iemand – van BN’ers tot politici en van sportvissers tot wetenschappers – zich uit over thema’s rond vis en sportvisserij. Deze maand is dat Tom Buijse, buitengewoon hoogleraar zoetwater visecologie.      26 sep 2019 Vervolg visstand onderzoek Zuidelijke Randmeren 3274 Sport- en beroepsvisserij starten maandag 7 oktober met het tweede jaar van het vierjarige onderzoek naar de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Twee weken lang vist men met de zogenaamde zegen (sleepnet) op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw.      18 jul 2019 Eerste VISparel feestelijk geopend! (video) 4913 Het is officieel! Op donderdag 11 juli werd de eerste echte VISparel geopend in Vorden door wethouder Evert Blauw van de Gemeente Bronckhorst. Een mooie aanwinst voor het hele dorp, maar vooral voor de jeugd, die met zo'n leuke visplek in het dorp weer buiten komt.      14 mei 2019 Programma Themadag Toekomst sportvisserij bekend! 4395 Op zaterdag 22 juni organiseert Sportvisserij Nederland in het congrescentrum Papendal bij Arnhem een speciale themadag 'De toekomst van de sportvisserij'. Die dag komen 250 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers bij elkaar. Iedereen is welkom, maar schrijf je wel op tijd in.      30 apr 2019 Visvriendelijk beheren 5022 Onderhoud van onze watergangen … we ontkomen er niet aan. Niets doen is geen optie, veel stads- en polderwateren groeien dan dicht, de bagger hoopt zich op. Beheer is noodzakelijk, beheer waarbij rekening wordt gehouden met de vis. In Delfland weten ze hoe.      27 dec 2017 Zie ginds komt de maaiboot; federatie pakt plaagplanten aan 10139 (Bron: Visionair) Na een lange geschiedenis van watervervuiling door de strokarton- en aardappelmeelfabrieken is, net als in heel Nederland, in Groningen en Drenthe de waterkwaliteit sterk verbeterd. ‘Groene soep’ bestaat niet meer. Vooral de laatste jaren zien we helder water, vaak met doorzicht tot de bodem. Dat heeft gevolgen voor de visstand en dus ook voor de sportvissers.      23 sep 2017 Verantwoord waterbeheer? 4162 Waterbeheerders doen veel goed werk, maar gaan soms over tot grootschalige, ingrijpende maatregelen om het oppervlaktewater schoon te maken. Dit doel van de Kaderrichtlijn Water leidt soms tot bijzonder straffe staaltjes geo-engineering. Sportvisserij Nederland pleit juist voor maatwerk en een meer natuurlijke inrichting en beheer van het water.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide