Onderzoek en beheer

Harken helpt 23 dec 2019 Harken helpt De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een van de meest gevreesde exoten in onze (vis)wateren. Daarom wordt deze plant te vuur en te zwaard bestreden. In het zuiden trekken de waterschapp... Kieren in zoetwater 23 dec 2019 Kieren in zoetwater Vanuit de Kaderrichtlijn Water is Rijkswaterstaat wettelijk verplicht om blokkades voor vis op te heffen. Visvriendelijk beheer van spui- en schutsluizen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren... Wildwaterbaan voor vissen 23 dec 2019 Wildwaterbaan voor vissen Vissen die van de Gelderse IJssel via de Oude IJssel naar Duitsland wilden zwemmen, stuitten tot voor kort op een onneembare hindernis in Doesburg. Een spectaculaire nieuwe vistrap laat ze nu problee... Hoop voor kwabaal 23 dec 2019 Hoop voor kwabaal De kwabaal (Lota lota) was vroeger een vrij algemene vissoort die je in verschillende watertypes kon terugvinden. Door habitatdegradatie en watervervuiling verdween deze mysterieuze roofvis uit de me... Visatlas Utrecht 23 dec 2019 Visatlas Utrecht Utrecht is een waterrijke provincie met veel veenplassen en een netwerk van sloten, weteringen, stadswateren, rivieren en kanalen. Een groot deel van de Nederlandse zoetwatervisfauna komt hier dan ook... Van zebravis tot tijgersnoek 23 dec 2019 Van zebravis tot tijgersnoek Dankzij het slimme samenspel van drie of meer soorten pigmentcellen is de huid van vissen rijk aan kleuren en patronen. Simpele mutaties hebben ingrijpende gevolgen en dat levert grondstof voor zowel... Grondel ten onder 23 dec 2019 Grondel ten onder In relatief korte tijd heeft de zwartbekgrondel het Nederlandse water gekoloniseerd – zozeer zelfs dat het tegenwoordig in veel wateren een van de meest voorkomende vissoorten is. Toch lijkt de lokal... Vis rond de Marker Wadden 23 dec 2019 Vis rond de Marker Wadden De Marker Wadden van Natuurmonumenten zijn nog volop in aanleg, maar worden nu al overspoeld door vogels, vissen en onderzoekers. Voor zowel die onderzoekers als de nieuwe bewoners van het natuurgebie... Van insect naar vis 23 sep 2019 Van insect naar vis In juni 2019 werd door onze koning het grootste kweekbedrijf van insectenlarven ter wereld, PROTIX, geopend. In eerdere uitgaven van Visionair werd aandacht besteed aan de potentie van insecten(larven... Baars, jaartje rond 23 sep 2019 Baars, jaartje rond Wanneer de winter op zijn eind loopt, worden de dagen langer en gaat de (water)temperatuur omhoog. Waterplanten komen op en het riet krijgt weer een frisse kleur. In deze periode worden de meeste zoet...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide