Deelname en voorwaarden

Prijzen en cursusduur

CURSUS DUUR KOSTEN*
CURSUS CONTROLE SPORTVISSERIJ 1 cursusdag GRATIS
CURSUS WEDSTRIJDCONTROLEUR 1 cursusavond GRATIS
CURSUS VISCOACH (Jeugdbegeleiding) 1 cursusavond GRATIS
CURSUS VISMEESTER 1 cursusdagdeel GRATIS
HSV LEDENADMINISTRATIE 1 cursusdag GRATIS
BASISCURSUS VISWATERBEHEER 1 cursusdag GRATIS
CURSUS PRAKTISCH VISVIJVERBEHEER 3 avonden + evaluatieavond € 680,00***
CURSUS PRAKTISCH VISWATERBEHEER 4 avonden + evaluatieavond € 680,00***
CURSUS VISSERIJWET 1 cursusdag(deel) op aanvraag**
WORKSHOP BETER BESTUREN 1 cursusdag GRATIS

Toelichting:
* De prijzen gelden voor deelnemers, afkomstig uit hengelsportverenigingen en - federaties, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
** De Cursus Visserijwet is speciaal bedoeld voor politieambtenaren en BOA's van bijvoorbeeld gemeenten. De prijs van de Cursus Visserijwet is mede afhankelijk van de gewenste cursusduur van ofwel een dagdeel ofwel een gehele dag én van de cursuslocatie.
*** De prijs is per vereniging een bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van een Visserijkundig Onderzoek.

Bij alle cursussen zijn eventuele consumpties, maaltijden en overnachtingen bij de prijs inbegrepen. Daarnaast wordt bij alle cursussen cursusmateriaal geleverd. Prijswijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden

Aan de meeste cursussen kunnen per sessie maximaal ongeveer 20 personen deelnemen. Voor de meeste cursussen geldt per sessie een minimum aantal deelnemers van ongeveer 14 personen. Wij behouden ons het recht voor om een cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren.

Indien zich voor een cursus meer personen aanmelden dan het vastgestelde maximale aantal, zal plaatsing geschieden op grond van de datum van ontvangst van het inschrijfformulier bij Sportvisserij Nederland. Het is dus in uw belang, dat u dit formulier tijdig invult.

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeurdata c.q. voorkeurplaatsen. Indien mogelijk wordt u, in geval van overschrijding van het maximale aantal deelnemers of bij een te geringe belangstelling voor een cursussessie, een alternatieve datum (en plaats) aangeboden.

De definitieve uitnodiging voor een cursus krijgt u ongeveer vier weken voor aanvang van de cursus toegestuurd.

Namen en adressen van cursisten afkomstig van aangesloten verenigingen of federaties kunnen door Sportvisserij Nederland op aanvraag worden verstrekt aan aangesloten federaties. Sportvisserij Nederland en aangesloten federaties kunnen een beroep doen op de vrijwillige medewerking van opgeleide cursisten.

Annuleren deelname

Bij het annuleren van een cursus geldt dat bij annulering binnen één week vóór de cursusdatum altijd (dus ook bij ziekte) een bedrag van € 100,- in rekening wordt gebracht ter compensatie van gemaakte kosten. Het is eventueel mogelijk -uitsluitend in overleg met de cursusadministratie- een vervanger voor de cursus op te geven.

Bij het reclameren van in rekening gebrachte kosten, beslist de directeur van Sportvisserij Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide