Deelname en voorwaarden

Prijzen en cursusduur

CURSUS DUUR KOSTEN
CURSUS CONTROLE SPORTVISSERIJ 1 cursusdag GRATIS
CURSUS WEDSTRIJDCONTROLEUR 1 cursusavond GRATIS
CURSUS VISCOACH 1 cursusavond GRATIS
CURSUS VISMEESTER 1 cursusavond GRATIS
CURSUS VISSERIJWET 1 cursusdag(deel) op aanvraag*

* De Cursus Visserijwet is speciaal bedoeld voor politieambtenaren en Boa’s van bijvoorbeeld natuurorganisaties en gemeenten. Deze cursus is gratis en bestaat uit een presentatie van de belangrijkste Visserijregels en daarnaast een toelichting op de belangrijkste feitcodes van overtredingen binnenvisserij. De cursusduur duurt in overleg een ochtend- of een middagdeel. Aanvrager dient zelf te zorgen voor een cursuslocatie. Meer informatie over de Cursus Visserijwet kunt u opvragen per e-mail.

Bij alle cursussen zijn eventuele consumpties en maaltijden inbegrepen. Daarnaast wordt bij alle cursussen cursusmateriaal geleverd. 

Voorwaarden

Deelname aan de cursussen van Sportvisserij Nederland geldt uitsluitend voor vrijwilligers van bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen of Federaties, tenzij dit expliciet anders wordt vermeld.

Deelnemers schrijven zich in en nemen deel namens een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelportvereniging of federatie. Deze wordt vooraf geïnformeerd over de cursusinschrijving en gevraagd of de cursist namens deze vereniging of federatie kan deelnemen.

Deelnemers aan de cursus VIScoach dienen voorafgaand aan de cursus een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.

Vervoer van en naar de cursuslocatie is geheel voor rekening van de deelnemer.

Per cursus geldt een minimum en maximum aantal deelnemers, deze zijn per cursus verschillend.

Wij behouden ons het recht voor om een cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren.

Indien zich voor een cursus meer personen aanmelden dan het vastgestelde maximale aantal, zal plaatsing geschieden op grond van de datum van ontvangst van het inschrijfformulier bij Sportvisserij Nederland. Het is dus in jouw belang, dat je dit formulier tijdig invult.

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de door jou opgegeven voorkeursdatum en -locatie. Indien mogelijk wordt je, in geval van overschrijding van het maximale aantal deelnemers of bij een te geringe belangstelling voor een cursussessie, een alternatieve datum (en plaats) aangeboden.

De definitieve uitnodiging voor een cursus krijg je ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus toegestuurd.
Sportvisserij Nederland verwerkt je gegevens in haar administraties. Bij deelname aan een cursus gaan wij er van uit dat je kennis hebt genomen van ons privacy statement.
 
Namen en adressen van cursisten afkomstig van aangesloten verenigingen en federaties worden door Sportvisserij Nederland gedeeld met de betreffende federatie. Sportvisserij Nederland en aangesloten federaties kunnen een beroep doen op de vrijwillige medewerking van opgeleide cursisten.

Annuleren deelname

Bij het annuleren van een cursus geldt dat bij annulering binnen één week vóór de cursusdatum altijd (dus ook bij ziekte) een bedrag van € 100,- in rekening wordt gebracht ter compensatie van gemaakte kosten. Het is eventueel ook mogelijk -uitsluitend in overleg met de cursusadministratie van Sportvisserij Nederland een vervanger voor de cursus op te geven. Deze dient uiteraard ook te voldoen aan de algemene voorwaarden van deelname.
 
Bij het reclameren van in rekening gebrachte kosten, beslist de directeur van Sportvisserij Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.