VIScoach niveau 2 (HSV VIScoach +)

De opleiding VIScoach 2 is als volgt opgebouwd:
  • Online introductie programma
  • 1e praktijkbijeenkomst
  • Online tussenopdracht
  • 2e praktijkbijeenkomst
  • 3e praktijkbijeenkomst "Proeven van Bekwaamheid"

Iedereen die lid is van Sportvisserij Nederland (in bezit van VISpas) en minimaal 16 jaar oud, kan deelnemen aan deze opleiding. Naast de contacturen in de workshop wordt van de kandidaten verwacht dat zij zich oriënteren op de inhoud van de verschillende en behandelde onderwerpen door middel van zelfstudie en het voorbereiden en uitwerken van (les)opdrachten.

Proeve van Bekwaamheid

De examens worden afgenomen via de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid. Deze proeven van bekwaamheid worden op de derde praktijkbijeenkomst afgenomen. 

Randvoorwaarden voor deelname

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het noodzakelijk dat je binnen je eigen HSV een praktijkbegeleider zoekt (VIScoach met een VIScoach niveau 3 diploma). De praktijkbegeleider werkt in opdracht van de leervereniging. Hij/zij begeleidt de cursist als VIScoach-in-opleiding bij het uitvoeren van de opdrachten in de daadwerkelijke praktijksituatie. 

De opdrachten maken deel uit van het leertraject dat de cursist volgt gericht op het behalen van een diploma. De praktijkbegeleider bespreekt met de cursist de opdracht, die in overleg met de leercoach is gekozen/ geformuleerd. De praktijkbegeleider zorgt ervoor dat de praktijksituatie voldoet aan de eisen die de opdracht daaraan stelt. De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de praktijksituatie. De begeleiding is afgestemd op de deelnemer en kan al naar gelang de opdracht en situatie verschillende vormen aannemen (aansturing, coaching, supervisie). Onderdeel van de begeleiding is altijd feedback op het handelen van de cursist.

Naast de praktijkbegeleider heeft een deelnemer ook een leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de competentieontwikkeling van een cursist. Uitgaande van te verwerven en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een (individueel) plan op voor het te doorlopen leertraject. De leercoach voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. De leercoach stimuleert de cursist te reflecteren op de ontwikkeling van zijn/haar competenties.

Vrijstellingen

Wij adviseren deelname aan alle workshops.

Lesmateriaal

Deelnemers aan de opleiding kunnen gebruik maken van het beschikbare lesmateriaal.

Kosten

De VIScoach 2-opleiding wordt georganiseerd door Sportvisserij Nederland.

De PvB's verlopen altijd via Sportvisserij Nederland.

Voorwaarden

Op de VIScoach opleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van Sportvisserij Nederland van toepassing.

Aanmelden / registreren als belangstellende

Indien u zich als belangstellende wilt aanmelden voor een VIScoach 2, kan dat via het aanmeldformulier. Zodra een opleiding van start gaat in uw regio, krijgt u van ons bericht.


VIScoach 2 organiseren bij uw vereniging?

Wanneer een HSV een opleiding wil organiseren voor haar leden dient zij contact op te nemen met de medewerker opleidingen van Sportvisserij Nederland, Marijn Zaal (opleidingen@sportvisserijnederland.nl). We bespreken met de contactpersoon van de HSV wat de mogelijkheden zijn en hoe de verdere procedure is. 

Voor het organiseren van een VIScoach 2 is een procedure opgesteld, met daarin de stappen die genomen dienen te worden. Dit is een richtlijn, het exacte verloop wordt afgestemd door Sportvisserij Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.