Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS)

Op de Cursus controle sportvisserij als tijdens voorlichtings- en opfrisavonden geven de controleurs sportvisserij (verenigings- en federatieve controleurs) aan dat zij voor een effectieve controle graag hun controle (veld)activiteiten willen vastleggen in een gezamenlijk registratiesysteem. Evaluatie van deze gegevens levert, zowel landelijk als voor de vereniging en federatie belangrijke informatie op voor de huidige-en toekomstige controle op de viswateren.

Het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS) wordt aangeboden aan gecertificeerde Controleurs Sportvisserij, het secretariaat van hengelsportverenigingen en coördinatoren Controle en Handhaving van de Sportvisserijfederaties. Het RCS is ontwikkeld door Sportvisserij Nederland en de Sportvisserijfederaties.

Opzet

Het is de opzet dat controleurs Sportvisserij het registratiesysteem gebruiken om hun controle(veld)gegevens snel en met veel plezier digitaal vastleggen, in te zien en overzichten te maken van de eigen controles en van het controleteam.

Uitgangspunten van het registratiesysteem (RCS) zijn:
• controleurs sportvisserij kunnen hun controle(veld)gegevens op een eenvoudige en snelle manier digitaal vastleggen, inkijken en overzichten kunnen maken.
• resultaten en bevindingen van de controleurs worden beheerd, gerapporteerd en geëvalueerd op verenigingsniveau (eigen wateren), federatief (eventueel Rayon) niveau en op landelijk niveau.
• het draagt bij aan effectieve Controle en handhaving en daarmee het functioneren van de georganiseerde hengelsport.
• het draagt bij aan behoud en werving van leden door gerichte voorlichting over visserijregels, VISpas en vice versa het verenigingsleven met haar (jeugd)activiteiten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.