Haaienactieplan

Het belangrijkste doel van het Europese Haaienactieplan is om meer kennis over de haaienvisserij, haaiensoorten en hun invloed op het ecosysteem van de Noordzee te vergaren. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt om te komen tot een duurzame vorm van haaienvisserij . 
Op basis van het Europese haaienactieplan heeft elk land de verplichting gekregen om een eigen haaienactieplan op te stellen.

Het Nederlands actieplan heeft de volgende doelstellingen:
  • Doelstelling 1: Uitbreiding van de kennis over de haaienvisserij, de haaiensoorten en de rol die zij spelen in het ecosysteem. Voorbeelden van acties die onder deze doelstelling vallen: bewustmaking door het merk-terugvangst programma’s en het uitbrengen van haaien-en roggen identificatiegids voor sport- en beroepsvissers.
  • Doelstelling 2: de duurzaamheid van de gerichte haaienvisserij te waarborgen en erop toe te zien dat de bijvangst van haaien goed wordt gereglementeerd. Specifiek beleid voor de Nederlandse vloot te ontwikkelen die gericht moeten zijn op bijvangstbeperking en betere bescherming van soorten. 
  • Doelstelling 3: de samenhang tussen het interne en externe communautaire beleid betreffende haaien te stimuleren. O.a door ervoor te zorgen dat het Europees verbod op het ontvinnen overeind blijft. 

Een correct gehanteerde stekelrog (Raja clavata)

Sportvisserij Nederland wil op meerdere manieren een positieve bijdrage leveren. Allereerst door via de eigen en externe media algemene bekendheid te geven aan de status die haaien, vleten en roggen in de Noordzee genieten. Via het merken en het opvragen van vangstmeldingen willen we inzicht verkrijgen in de verspreiding en migratie van een interessante sportvisserij soort waar het de laatste jaren beter mee lijkt te gaan: de gevlekte gladde haai in de Noordzee.

 

Lang leven - hoog risico

Haaien, vleten en roggen planten zich langzaam voort omdat ze pas op late leeftijd geslachtsrijp zijn. Er komen veel verschillende manieren van voortplanting voor. Sommige haaien, en de meeste roggen, zetten hoornachtige eikapsels af, die soms (leeg) op het strand aanspoelen. Andere soorten zijn levendbarend.


Eikapsel van een gevlekte rog (Raja montagui)

Haaien, vleten en roggen produceren maar weinig nakomelingen, hoogstens enkele tientallen per jaar en soms zelfs om het jaar maar één jong. Alle biologische eigenschappen bij elkaar, langzame groei, hoge leeftijd van geslachtsrijpwording en lage reproductie, maken haaien, vleten en roggen erg kwetsbaar voor extra sterfte zoals die wordt veroorzaakt door de visserij. Daar komt nog bij dat het in de niet-selectieve bodemvisserij, zoals die met de boomkor, moeilijk is om de vangst van haaien, vleten en roggen te vermijden. Ze blijven door hun grootte, hun lichaamsvorm en het bezit van stekels gemakkelijk in visnetten achter.


SSACN

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.