Cursus Praktisch Visvijverbeheer

Tijdens de Cursus Praktisch visvijverbeheer ga je onder begeleiding voor één afgesloten viswater een uitgebreide aanpak uitwerken om de sportvisserijmogelijkheden in dit water te verbeteren.

Deze cursus van Sportvisserij Nederland in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg, bestaat uit drie instructie- en werkavonden met daar tussenin een aantal weken waarin je je eigen viswater gaat beschrijven en mede aan de hand van de resultaten van een veldonderzoek een visie op het visvijverbeheer gaat opstellen.

Deze aanpak is met name geschikt voor speciale hengelvijvers of voor kleinere (< 5 ha), afgesloten viswateren waar de hengelsportfunctie zwaarder weegt dan bijvoorbeeld het ecologisch belang. Denk bijvoorbeeld aan wateren met een specifieke recreatieve (hengel)functie.

Tijdens de eerste avond leer je welke kenmerken van het viswater van belang zijn om je visvijverbeheer op te baseren. Vervolgens leer je hoe je een factsheet visstandbeheer moet invullen.

Tijdens de tweede cursusavond worden de factsheets en het gevoerde beheer van de laatste 5 jaar besproken en wordt een voorlopige keuze gemaakt voor wat betreft de gewenste sportvisserijmogelijkheden, de gewenste visstand en de belangrijkste vragen voor een veldonderzoek.

Tijdens de derde avond ga je voor jouw hengelsportvereniging een meerjarenplan opstellen om je eigen visvijver voor de leden van je vereniging in goede staat te houden dan wel te verbeteren op het gebied van:

 • bevisbaarheid (toegankelijkheid, bereikbaarheid, waterplanten, diepte)
 • watermilieu (waterplanten, baggerlaag)
 • visstand
 • actief beheer (uitzetten, beluchten, bijvoeren)

Een half jaar later vindt een (terugkom)avond plaats en bespreken we samen met de cursisten welke resultaten al zijn bereikt, waar nog knelpunten zitten, of er nog verdere acties en/of ondersteuning van Sportvisserij Nederland of de federatie nodig is en wat we van elkaar kunnen leren in de uitvoering van het beheer.

Als onderdeel van deze praktische cursus zal een veldonderzoek van je water worden uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek ga je bekijken welke maatregelen op het gebied van inrichting, beheer en eventueel uitzetten van vis, kunnen leiden tot een wezenlijke verbetering van de sportvisserijmogelijkheden op jouw water.

Aan deze praktische cursus dienen – i.v.m. de uitvoering van de praktische opdrachten en voldoende draagvlak binnen de vereniging - minimaal twee cursisten van dezelfde vereniging deel te nemen. De cursus start in september/oktober en loopt door tot de zomer.

Waar en wanneer?

De Cursus Praktisch Visvijverbeheer zal in het seizoen 2022/'23 worden georganiseerd in de regio gedurende de volgende avonden (van 19:30 - 22:30 uur):

Cursusdata Van der Valk Hotel Eindhoven
 • woensdag 28 september 2022
 • woensdag 16 november 2022
 • dinsdag 18 april 2023
 • terugkomavond 14 maart 2024

Cursusdata Congrescentrum Het Forum in Roermond
 • dinsdag 4 oktober 2022
 • woensdag 9 november 2022
 • donderdag 11 mei 2023
 • terugkomavond 7 maart 2024

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus 2022/'23 is helaas niet meer mogelijk. 

Presentaties Cursus Praktisch Visvijverbeheer

-> Download hier de cursusmap als PDF

-> Download hier de presentatie van de eerste cursusavond als PDF

-> Download hier de presentatie van de tweede cursusavond als PDF

-> Download hier de presentatie van de derde cursusavond als PDF


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.