Workshops Verenigingsdag

Workshop - De basis op orde

Door Sander Schillemans (Verenigingsadviseur Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Nick van Duijn (Jurist Sportvisserij Nederland)

Elke HSV moet proberen tenminste de bestuurlijke basis op orde te hebben. Gert-Jan/Sander en Ruben nemen een korte checklist waarin de minimumeisen voor elke HSV staan. En als de basis op orde is, begint het eigenlijk pas: dan is het tijd voor ambitie! Wat is jouw bestuurlijke ambitie?
 
De basis op orde betreft je tenminste je statuten/HHR, volledig bestuur, visrechten, ledenadministratie, de relatie met je federatie / Sportvisserij Nederland en de contacten/relatie met je gemeente. Ruben en Sander/Gert-Jan zetten met jou de puntjes op de i.
 
Qua ambitie kijken jullie welke belangrijke thema’s spelen binnen het bestuur en wat de belangrijkste activiteiten en aandachtspunten dit jaar voor de HSV zijn. Check de weblink.Workshop - Gaan we nog wat leuks doen?

Door Marco Groen (Back2Basics) en Dirk Otten (Verenigingsadviseur Sportvisserij Oost-Nederland)
 
Elke HSV die zijn basis op orde heeft is natuurlijk toe aan een beetje uitdaging. Dirk Otten daagt je uit: gaan we nog wat leuks doen?
 
Tijdens deze creatieve sessie ga je met collega-bestuurders kijken waar je ambitie ligt. Wat zouden jullie als HSV graag bereiken? En wat is jouw persoonlijke ambitie? Een leuk idee voor een nieuwe activiteit of een mooi idee voor je viswater is een begin. Je hoeft niet meteen de wereld te veranderen, maar het mag natuurlijk wel. Check de weblink.

Workshop - Je hebt meer macht dan je denkt

Door Nanja van Rijssen (St. Lobby lokaal) en Christel Morawek (Belangenbehartiger Sportvisserij Nederland)

Een goed contact tussen je vereniging en je gemeente zorgt ervoor dat het voor beide partijen duidelijk is wat je doet en wat je wilt bereiken. Daarbij is een goede samenwerking met de gemeente vaak nodig voor het vinden van een accommodatie, het organiseren van evenementen, of het aanvragen van subsidie of een vergunning.
 
Maar hoe pak je dat nou aan? Wat is je boodschap? Wat wil je bereiken met je vereniging en wat is het doel? Wat zijn je wensen? Waar denk je hulp nodig te hebben? En wie is jouw contactpersoon? Tijdens deze workshop krijg je wat meer inzicht in hoe een gemeente in elkaar zit en werkt en maak je kennis met de toolkit, die je helpt de verbinding met je gemeente te maken.
Workshop: Klaar voor de toekomst? 

Door Ton van der Spiegel (Voorzitter GHV Groene Hart)
 
De Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart is een regionale vereniging met bijna 21.000 leden en nog eens 2.000 houders van een stadvisbewijs Den Haag. Het is belangrijk voor onze vereniging om te laten zien dat sportvissers en de hengelsportvereniging midden in de samenleving staan. Sportvissers zijn vaak minder zichtbaar, maar in aantal zijn wij de grootste vereniging in bijna alle gemeenten.

GHV – Groene Hart wil de hengelsport binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt breder over het voetlicht brengen. Op dit moment is de samenwerking met de gemeenten goed, maar door beleidsontwikkelingen en decentralisatie is een meer actieve samenwerking en grotere zichtbaarheid van de hengelsport belangrijker geworden.
 
In onze infographic is weergegeven wat GHV / Groene Hart doet voor het welzijn van vissen. Maar ook wat de vereniging doet voor de welzijn van onze leden, sportvissers en burgers. Deze infographic is speciaal samengesteld als leidraad voor ons kennismakinggesprek met Robert Barker, wethouder Buitenruimte, Dierenwelzijn, Milieu en stadsdeel Haagse Hout.Workshop - Veilig hengelsportklimaat

Door Erik Beuker (NOC*NSF) en Rob Ceelen (Integriteitsmanager Sportvisserij Nederland)
 
Iedereen heeft recht op een veilig en positief hengelsportklimaat. Het is van groot belang dat je niet alleen de liefde voor de hengelsport koestert, maar ook prioriteit geeft aan integriteit binnen je vereniging.
 
Integriteit vormt de kern van een gezonde en veilige hengelsportomgeving. Het bevordert respectvol gedrag tussen leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen binnen de vereniging.
 
Ga met jouw vereniging aan de slag! De Basiseisen sociale veiligheid helpen verenigingen hierbij: door als vereniging te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Met dat fundament kan je verder bouwen aan een veilige hengelsport voor jouw leden.


Workshop - Vislessen en VISsen voor kids

Coördinatie: Gerwin Gerlach (Projectleider Verenigingsadvisering) en Peter Duijnhoven (Adviseur Doelgroepen Sportvisserij MidWest Nederland)

Het 'Vissen voor kids' programma wordt door viscoaches van hengelsportverenigingen georganiseerd voor jeugd van 8 tot 12 jaar. Het enthousiasme voor het vissen en het ervarend leren staan hierin centraal. Het programma is een ideale opvolging van een visles op de basisschool. Bij deze demonstratie zie je hoe dit werkt!
 
Het Vissen voor kids programma bestaat uit één tot drie avonden of middagen. Elke sessie begint met een uurtje vissen, gevolgd door een half uurtje ervaringen uitwisselen en aanvullend wat meer uitleg over wat er geleerd is. Na een visles heb je de eerste sessie al achter de rug en zorg je met twee extra sessies dat kinderen geheel zelfstandig kunnen vissen!  
 
Met het Vissen voor kids programma willen we het enthousiasme van jeugd, die begint met vissen, vergroten door ze viservaring te laten opdoen, nuttige informatie te verstrekken en ze vooral zelf ervarend te laten leren. Hierbij willen we de jeugd in ieder geval zelfstandig leren vissen met de vaste hengel en de gevangen vis op een goede manier behandelen. Check de weblink
Workshop - Vrijwilligers werven

Door: Don Jaring (Verenigingsadviseur Sportvisserij MidWest Nederland) & Gert-Jan van Burken (Verenigingsadviseur Hengelsport Federatie Midden Nederland)

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Maar zijn ze ook onvindbaar? Veel hengelsportverenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. “Ze zijn gewoon niet te vinden”, wordt gezegd. Maar is dit ook zo?

Met deze workshop maak je kennis met de meest effectieve manier om nieuwe vrijwilligers te vinden. We nemen je samen met ervaringsdeskundigen van collega-verenigingen mee in een traject waarin je zelf aan de slag gaat met een ledenenquête en korte opdrachten. Deze zijn resultaatgericht, zodat je aan het eind belangrijke eerste stappen hebt gemaakt in het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers! Check de weblink.Workshop: Samen VISsen

Door: Daisy Markerink (Medewerker HSF Midden NL) & Ron Menting (Samen VISsen-coach)

Binnen het Samen VISsen programma nemen vrijwilligers van hengelsportverenigingen bewoners van zorgcentra mee voor een heerlijk dagje vissen.

Laat je tijdens tijdens de workshop meenemen in het Samen VISsen-programma. Een Samen VISsen-coach zal je vertellen wat het inhoudt om hier met jouw HSV mee aan de slag te gaan en waarom het juist zo mooi is om hier mee aan de slag te gaan. Je hoort verder van een federatieve coördinator hoe verenigingen hierin ondersteund worden en hoe je contact legt met een zorgcentrum in jouw regio. Kom kijken en ga in de toekomst ook met jouw vereniging visuitjes organiseren!

Check de weblink

Workshop - Leer je eigen viswater kennen: meten is weten

Coördinatie: Jan Kamman (Afdelingshoofd Vis & water Sportvisserij Nederland) en Gerard de Laak (Adviseur viswater Sportvisserij Nederland)

Het viswater is de sporthal of het speelveld van de sportvissers. Verstand van vis en water en vooral van je eigen viswater zou ‘core business’ moeten zijn voor elke HSV met eigen viswater. Maar hoe goed ken jij je eigen viswater?
 
Tijdens deze workshop maak je kennis met diverse aspecten van het viswaterbeheer waar je kennis van wilt hebben om jouw viswater beter te leren kennen en begrijpen. Je gaat meten, nadenken en proberen te begrijpen hoe een viswater eigenlijk ‘werkt’. Dat doe je op een manier die je zelf op je eigen viswater perfect kunt uitvoeren.
 
Neem vooral ook laarzen, een handdoek en (alleen voor de echte aanpakkers) droge kleren mee! Wat is de waterkwaliteit, waar moet je op letten en hoe kun je dat meten? Hoe diep is mijn water en hoe is het diepteverloop? Hoe staat het met de begroeiing? Is de vis wel veilig voor aalscholvers? Hoe meet ik hengelvangsten? Kortom, als viswaterbeheerder zijn er heel wat zaken om rekening mee te houden wanneer je jouw viswater optimaal wilt beheren. En je hebt natuurlijk niet alles zelf in de hand.

Workshop: Social media: lust of last? 

Door Danny Bok (Teamleider Communicatie Sportvisserij Nederland)  en Daniël Weijers (Medewerker Communicatie Sportvisserij Nederland)
 
Social media zoals Facebook vormen een belangrijk middel in onze dagelijkse communicatie. Steeds meer hengelsportverenigingen zijn dan ook actief op social media. Maar hoe pak je dat aan?
 
Een eigen Facebookpagina inrichten voor jouw vereniging is een prima start en heeft een relatief groot bereik. Je vindt er je actieve en betrokken (en soms kritische!) leden. Youtube is geschikt voor langere video’s, bijvoorbeeld om een videoverslag van een evenement te delen. Jongeren bereik je echter vooral via Instagram en TikTok, kanalen die een heel andere toonzetting vragen en vooral gebruik van foto’s en korte video’s.
 
Belangrijkste tips: pas je content (tone of voice, beeldmateriaal, vorm) en momenten aan op de wensen van je doelgroep met je doelen in je achterhoofd. Maak bewuste keuzes in je kanalen; je moet niet alles willen doen. Liever één goed gevuld kanaal dan meerdere matig of niet gevulde.Viswaterpraat: Maak een inspiratiewandeling met de experts

Door Ramon Pasmans (Adviseur Sportvisserij Limburg) en Niels Houben (Adviseur Sportvisserij Zuidwest Nederland)
 
Verstand van je viswater, de bevisbaarheid, de hengelvangsten en de visstand zou ‘core business’ moeten zijn voor elke HSV met eigen viswater. Hoe goed ken jij je viswater en wat is je visie op het beheer ervan? Wat heb je daar voor nodig? Heb je een plan? Wat zijn je ambities?
 
Tijdens een inspiratiewandeling rond het water praat je samen met collega-bestuurders en –viswaterbeheerders bij met twee specialisten, die dagelijks verenigingen adviseren op het gebied van viswaterbeheer. Hoe pak je je rol (en vul je hem in) als viswaterbeheerder. Wissel met je groep van gedachten over sportvisserijvoorzieningen, aalscholvers, de risico’s van vis uitzetten, het nut van inrichtingsmaatregelen, de noodzaak van verstand van zaken en planmatig beheer. Als HSV krijg je ook te maken met overheidsbeleid (Kaderrichtlijn Water, Karpernota, Verantwoord vis uitzetten), waar je je aan moet houden.

Beide specialisten zijn van alle markten thuis en werken mee aan de Cursus viswaterbeheer, waarin je naast de nodige theorie over bijvoorbeeld ecologie van vis en water ook tijdens een praktijkdeel je kennis en inzichten in een plan bij elkaar brengt!
Visstekkenpraat: Perfect onderhouden sportvisserijvoorzieningen

Door Cees den Haan en Sjoerd Broekhuijsen (Adviseurs Sportvisserij Zuidwest Nederland)
 
De bevisbaarheid van het viswater is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van het viswater, de visstand en de vangsten. Sportvisserij Zuidwest Nederland is enkele jaren gelden gestart met het uitbesteden van de aanleg beheer en onderhoud van alle bij haar in beheer zijnde sportvisserijvoorzieningen, zoals gemaaide visstekken, visstoepen, vissteigers, aanpast visplaatsen voor mensen met een beperking, trailerhellingen en botenhavens.
 
Deze uitbesteding bij een grote aannemer heeft ertoe geleid dat het beheer en onderhoud van honderden sportvisserijvoorzieningen niet alleen in vertrouwde, professionele handen is. Het houdt ook in dat de federatie niet langer zelf verantwoordelijk is voor eventuele ongelukken als gevolg van achterstallig onderhoud. De aannemer heeft deze verantwoordelijk op zich genomen als onderdeel van het uitvoeringscontract. Ook is deze verantwoordelijk voor een jaarlijkse inspectie en eventueel noodzakelijk onderhoud én de digitale vastlegging (locatie, type, recente foto) van elke visstek die onder het contract valt. 

Deze aanpak lijkt zo succesvol, dat de mogelijkheden worden onderzocht om deze aanpak uit te breiden naar een landelijke aanpak, waarbij ook HSV’s kunnen deelnemen met de belangrijkste sportvisserijvoorzieningen.Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.