Werkafspraken gebruik Veldformulier Controle Visdocumenten

Waarom werkafspraken?
De kracht van het RCS is dat veldgegevens op een eenduidige en uniforme wijze worden ingevuld en geregistreerd. Daarom vragen wij bijzondere aandacht voor het hoofdstuk Werkafspraken gebruik Veldformulier Controle Visdocumenten (met name de omschrijving van overtredingen). Wij gaan er vanuit dat iedere controleur op eenzelfde manier, zoals beschreven in de handleiding, registreert zodat gegevens later voor iedereen begrijpelijk zijn.
Deze werkafspraken kunt u aanvullen met afspraken, die u heeft gemaakt met uw bestuur en controleteam, hoe om te gaan met geconstateerde overtredingen en aanvullende acties.

Veldformulier
Om het invoeren van veldgegevens voor Controleurs Sportvisserij eenvoudiger te maken heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met de Sportvisserijfederaties een Veldformulier Controle Visdocumenten ontwikkeld. Op dit formulier kunnen de gegevens van de (veld)controle worden genoteerd. De volgorde van noteren is gelijk aan de volgorde voor het (later) invoeren van gegevens in het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). De veldformulieren zijn verkrijgbaar bij de coördinator Controle & handhaving van uw Federatie of de secretaris van uw vereniging.

De werkafspraken voor gebruik van het Veldformulier Controle Visdocumenten kunt u downloaden van deze PDF

 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.