Koppejan maakt zich sterk voor sportvisserij

2967
29 nov 2010

Ad Koppejan (CDA) heeft zich in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor de sportvisserij. Zo diende hij een motie in om bij het ontwerp en de aanleg van waterstaatkundige werken standaard rekening te houden met de sportvisserij. Daarnaast pleitte hij voor het behoud van de wadpierenwinning en het afschaffen van de verplichting voor de sportvisser om aan de waterkant middels een hoop papierwerk aan te kunnen tonen dat zij daar mogen vissen.

De motie om bij het ontwerp en de aanleg van waterstaatkundige werken standaard rekening te houden met de sportvisserij is onlangs met grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Door relatief kleine aanpassingen, zoals vlakke taluds en de bekleding van dijken, worden voor sportvissers extra mogelijkheden gecreëerd. Dit hoeft vaak geen extra geld te kosten en als dat wel het geval is mag er in overleg met direct betrokkenen altijd een beroep worden gedaan op cofinanciering. Sportvisserij Nederland ondersteunt deze zienswijze van harte en hoopt dat deze motie doorgang vindt bij staatssecretaris Bleker.

Tegelijkertijd bracht Koppejan het belang van de wadpierenwinning in het noorden van het land onder de aandacht bij de staatssecretaris. Hij refereerde daarbij aan de bereidheid van Bleker's voorganger om het huidige uitsterfbeleid aan te willen passen mits de sector kan aantonen dat schade aan natuur door technische aanpassingen kan worden verminderd. De CDA-politicus wil van Bleker graag weten wat de huidige stand van zaken is en of hij bereid is om in overleg met de sector naar oplossingen te zoeken waarbij de wadpierenwinning behouden kan blijven.

Tenslotte kon het verzoek om de administratieve lasten voor sportvissers te verlichten, zonder afbreuk te doen aan het VISpassysteem, rekenen op een positieve reactie van de staatssecretaris. Dit naar aanleiding van vragen van Koppejan over het nut en de noodzaak om van iedere sportvisser te vragen om niet alleen zijn VISpas, maar ook het boekwerkje waarin staat waar mag worden gevist bij zich te hebben. Als staatssecretaris Bleker dit voorstel besluit op te pakken, zal er worden gekeken of de verplichting om de Landelijke en Federatieve Lijsten van Viswateren bij je te hebben kan worden afgeschaft.

 

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide