Nieuw bestuur Sportvisserij Nederland

8658
06 jun 2011

Op de zesde algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland die op 4 juni plaatsvond, is een nieuw bestuur benoemd. Menno Knip bekleedt daarin de functie van voorzitter en hij wordt bijgestaan door Peter Paul Blommers, Eric Marteijn en Rien Openneer. Het bestuur wordt gecompleteerd door afgevaardigde bestuursleden van de federaties: Sjors Hempenius, Jan Eggens, Sjaak Koppers, Gerard Roosloot, Ben Biondina en André Reumkens.

Menno Knip heeft gewerkt bij de ministeries van Financiën en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ook is hij gedurende 25 jaar burgemeester geweest van de gemeenten Hasselt, Noordoostpolder en Almelo. Tevens heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed, waaronder voorzitter van het Overlegorgaan Water en Noordzee en voorzitter van de stuurgroep Beleidsvisie van de stichting Recreatie Toervaart Nederland. Thans is hij senator voor de VVD in de Eerste Kamer en voorzitter bij overlegorganen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Oud-voorzitter Nol Sweep (rechts) draagt de voorzittershamer over aan Menno Knip.

Peter Paul Blommers is het nieuwe bestuurslid communicatie van Sportvisserij Nederland. In het dagelijks leven is hij werkzaam als algemeen directeur van marketing- en communicatiebureau Ogilvy. Daarbij is hij al sinds zijn jeugd een fervent karpervisser, heeft hij een eigen hengelsportmuseum en werkt hij aan een boek over de geschiedenis van de Nederlandse sportvisserij.

Peter Paul Blommers.

Eric Marteijn is benoemd tot bestuurslid Water, visserij en visstandbeleid. Voor hem geen onbekende terreinen aangezien hij hier als directeur bij Rijkswaterstaat Limburg en Hoofd afdeling Rivieren bij het RIZA in diverse projecten mee te maken heeft gehad. Zo was hij onder meer betrokken bij de aanleg van vistrappen bij de stuw van Borgharen en het ecologisch herstel van Rijn en Maas. Marteijn is een fanatiek snoekbaarsvisser.

Eric Marteijn.

Rien Openneer is de nieuwe penningmeester van Sportvisserij Nederland. Hij is jarenlang werkzaam geweest als register accountant en partner van een middelgroot accountantskantoor waar hij ook lid van de Raad van Bestuur was. Tegenwoordig is hij zelfstandig bedrijfsadviseur. Openneer is een recreatief sportvisser.

Rien Openneer.

AFSCHEID OUD BESTUUR

De korte, formele algemene ledenvergadering in Conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn stond ook in het teken van het afscheid van het oude bestuur. De oud-bestuursleden Nol Sweep, Ben Biondina, Leo Overdijkink, Gerrit Sloot, Sake van der Meer, Geertje Veenstra en Hans Spruijt werd lof toegesproken voor hun jarenlange inzet en de vele bereikte resultaten. Ook kreeg ieder van hen de gouden erespeld uitgereikt en werd oud-voorzitter Nol Sweep benoemd tot erelid. Tevens werden de jaarrekening en het jaarverslag van 2010 goedgekeurd en werd ingestemd met de begrotingen voor 2011 en 2012. In die laatste is opgenomen dat de afdrachten dankzij de ledenstijging in 2012 voor het negende opvolgende jaar ongewijzigd blijven. Tot slot werd de nieuwe Sportvisserij Gedragdscode Welzijn Vis geaccordeerd door de vergadering.

De oud-bestuursleden Sake van der Meer, Ben Biondina, Gerrit Sloot, Leo Overdijkink, Nol Sweep, Geertje Veenstra en Hans Spruijt (v.l.n.r.) werden onderscheiden met de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland.
 

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide