Kiezen of delen Politieke partijen spreken zich uit over de sportvisserij.

8516
12 sep 2012

Met de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september voor de deur, ben je als sportvisser natuurlijk benieuwd naar wat de diverse partijen van de hengelsport vinden. Om je te helpen met het maken van de juiste keuze in het stemhokje, hebben we de grote politieke partijen vijf vragen over de sportvisserij voorgelegd. Op deze pagina’s vind je een overzicht van de antwoorden die we mochten ontvangen.

Hét Visblad legde de politieke partijen de volgende vijf vragen voor:

1. Wat vindt uw partij van de hengelsport?
2. Wat is volgens uw partij het belang van de sportvisserij?
3. Wat gaat uw partij na de verkiezingen voor de visstand en de sportvisserij doen?
4. Wat gaat uw partij doen aan de overbevissing van het Markermeer en IJsselmeer?
5. Sportvisserij Nederland wil een volwaardig gesprekspartner zijn in het Europese zeevisserijbeleid. Hoe staat uw partij hier tegenover?1. De VVD draagt de sportvisserij een warm hart toe. Sport is goed voor mens en maatschappij.
Sportvissen is een prachtige hobby die door iedereen kan worden beoefend. Daarbij is het mooi om te zien dat de jeugd ook steeds meer belangstelling krijgt voor het sportvissen.
2. Sportvisserij is niet alleen een mooie hobby, maar ook een belangrijke economische activiteit die voor veel banen zorgt.
3. De VVD wil dat voorzieningen voor de sportvisserij behouden blijven en worden verbeterd. Wij willen dat politiek de belangen van de sportvisserij serieus meeweegt.
4. Wij zijn van mening dat de huidige regelgeving voldoende is. Wel vinden we het belangrijk dat sportvisserij en beroepsvisserij gezamenlijk moeten werken aan een gezonde visstand.
5. De VVD is het hier volmondig mee eens.
Klik hier voor het interview met Johan Houwers van de VVD1. Uitermate positief. In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen dat sportvisserij een populaire manier is én moet blijven om vrije tijd in de natuur door te brengen.
2. Sportvissers signaleren vaak als eerste dat iets op het water niet in de haak is; ze zijn de ogen en oren aan de waterkant. Daarnaast is het een hobby waar heel veel Nederlanders plezier aan beleven, lekker buiten in de natuur. Ook is het door het grote aantal sportvissers een economische sector van belang.
3. De PvdA gaat zich hard inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit. Wij willen ons inzetten voor het verbeteren van vismigratie. Verder willen wij de samenwerking tussen sportvisser, beroepsvissers, natuurbeheerder en overheid versterken.
4. Hoog tijd voor maatregelen, als we nu niets doen is straks het IJsselmeer leeg. De overheid moet strengere regels gaan stellen en deze ook gaan handhaven.
5. Sportvisserij Nederland verdient gezien de aanwezige (praktijk)ervaring en kennis gewoon een plek aan deze tafel.
klik hier voor het interview met Lutz Jacobi van de PvdA

1. Het CDA vindt de hengelsport belangrijk. Aan het sportvissen beleven zo'n 2 miljoen Nederlanders plezier. Verder brengt het mensen dichter bij de natuur.
2. Sportvissen is gezond, ontspannend en geeft de mensen de gelegenheid om van de natuur te genieten. Daarnaast biedt de sportvisserij aan ruim 3000 mensen een baan en zet de sector 700 miljoen euro om.
3. Het CDA vindt dat duurzame visserij voor zowel beroeps- als sportvissers het uitgangspunt moet zijn. Wij willen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de visstand benadrukken.
4. Overal waar sprake is van overbevissing, dus ook op het IJsselmeer, zal in goed overleg met de betrokken partijen moeten worden ingegrepen.
5. Wij zijn het als CDA hier mee eens. Wij hebben in juni de staatssecretaris nog via een aangenomen CDA-motie opgeroepen om alle belanghebbenden serieus te betrekken bij het Europese zeevisbeleid.


1. D66 beschouwt de sportvisserij als sport met een groot sociaal en economisch belang.
2. De sportvisserij laat zien dat natuur, recreatie en economie goed samen kunnen gaan.
3. D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor schoon water en leefbaar water voor vissen. Hierbij gaan wij uit van de Kaderrichtlijn Water. Wij willen niet dat hierop wordt bezuinigd en de komende jaren juist extra geld vrijmaken om onze wateren weer schoon en leefbaar voor vissen te maken.
4. D66 vindt dat commerciële visserij enkel kan als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er voldoende vis is. Anders kan hiervan geen sprake zijn. Dit geldt dus ook voor het IJsselmeer.
5. De sportvisserij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van vis en visserij. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het Europese visserijbeleid.
Klik hier voor het interview met  Stientje van Veldhoven van D66


1. Sportvisserij moet, binnen de door de overheid gestelde kaders, mogelijk zijn.
2. Het is goed dat mensen genieten van de natuur en daarin ook hun ontspanning zoeken.
3. De huidige en zeer strenge visserijregels bieden voldoende bescherming voor de visstand.
4. Volgens de ChristenUnie wordt het IJsselmeer niet overbevist. Wel is een goede monitoring van de visstand noodzakelijk.
5. De sportvisserij is een volwaardige gesprekspartner. Wel betreuren wij het conflict tussen sport- en beroepsvisserij. Volgens ons is dat niet nodig. Daarom hebben wij ook aangeboden om te bemiddelen.1. Als het op een verantwoorde manier gebeurt, biedt sportvisserij een stuk ontspanning, dichtbij de natuur. De overheid moet hier ruimte voor scheppen.
2. De sportvisserij levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en de economie. De overheid moet dat niet in de weg zitten.
3. De SGP wil zich hard maken voor het maken van goede afspraken tussen sport- en beroepsvisserij. Daarnaast willen we de visstroperij aanpakken. De strafmaat daarvoor moet in ieder geval omhoog.
4. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de visstandbeheercommissie voor het IJsselmeer. Sportvissers en beroepsvissers moeten samen werken aan een goed visplan. Omdat beroepsvissers steeds meer in de knel komen heeft de SGP samen met de PvdA gevraagd om een commissie die een toekomstvisie voor de binnenvisserij op moet gaat stellen.
5. De sportvisserij is als het gaat over de visbestanden op zee maar een hele kleine speler. Sportvisserij Nederland als volwaardige stakeholder met alle rechten en plichten van dien, ziet de SGP daarom nog niet zitten.1. De SP staat positief kritisch tegenover de sportvisserij. We waarderen de bijdrage van hengelsportverenigingen aan het water- en natuurbeheer. Daarbij benadrukken wij wel het belang om vanuit dierenwelzijn zorgvuldig met de vis om te gaan.
2. Wij beseffen dat de sportvisserij een belangrijke bijdrage aan de economie levert. De vele kleine ondernemers die met de sportvisserij hun brood verdienen kunnen daarbij op onze steun rekenen.
3. De SP streeft naar een goede waterkwaliteit en een gezonde visstand. Voorbeelden hiervan zijn goede vismigratiemogelijkheden, de Haringvlietsluizen op een kier, het herstel van de palingstand en het tegengaan van overbevissing. Hiervan profiteert ook de sportvisserij.
4. De SP wil met alle partijen om de tafel om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. De draagkracht van het water moet bepalend worden.
5. De SP vindt het goed als alle belanghebbenden gehoord een rol spelen in het visserijbeleid. Het algemeen belang dient hierbij bepalend te zijn. Ons uitgangspunt is tenslotte dat er niet meer mag worden gevangen dan dat de natuur kan produceren.GroenLinks, Partij voor de Vrijheid en Partij voor de Dieren

GroenLinks en de Partij voor de Vrijheid hebben jammer genoeg niet gereageerd op onze vragen. De Partij voor de Dieren verwees voor haar standpunt naar de website van de partij.

Klik hier voor het artikel uit Het Visblad

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide