Gezamenlijke karperuitzet

7752
11 sep 2014

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR ) zullen nog dit jaar gezamenlijk vis uitzetten in de Biezenvelden in Houten. Het gaat hierbij om een hersteluitzet naar aanleiding van een forse vissterfte die in 2012 plaatsvond.

Nadat in mei 2012 ongeveer 3.000 kilo dode vis moest worden geruimd in de Biezenvelden – als gevolg van uitspoeling van meststoffen in het watersysteem door hevige regenval – wilde de AUHV graag vis uitzetten om het bestand te herstellen. Op dat moment waren er echter onduidelijkheden en verschillen in inzicht met HDSR over onder meer de bevoegdheden, geldende procedures en ecologische gevolgen van het uitzetten van vis, karper in het bijzonder.

Daarop liet de AUHV een visserijkundig onderzoek uitvoeren Sportvisserij Nederland, terwijl HDSR hiervoor de opdracht gaf aan adviesbureau ATKB.

Arbitragecommissie

Een arbitragecommissie, samengesteld uit professionals van onderzoeksbureau ATKB en Sportvisserij Nederland, moest daarom uitsluitsel geven in deze kwestie. Deze commissie heeft onderzocht of er voldoende aanleiding was voor een hersteluitzet op basis van de geldende afspraken, beleid, ecologische informatie en alle andere relevante beschikbare gegevens.

Het zojuist verschenen rapport ‘Karper in Nederland’ van Sportvisserij Nederland diende daarbij voor een belangrijk deel als basis voor het advies.

Uitzet karper en zeelt

Onlangs heeft de commissie een adviesrapport uitgebracht. Beide partijen kunnen zich vinden in de conclusies en voorgestelde maatregelen. Zo zullen de AUHV en HDSR samen nog dit jaar 150 kg spiegel- en schubkarper (50-60 cm) en zeelt uitzetten de Biezenvelden. In de komende drie jaar zullen nog aanvullende onderhoudsuitzettingen plaatsvinden. Dit is
overeenkomstig de adviezen van Sportvisserij Nederland naar aanleiding van het visserijkundig onderzoek.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over monitoring van visbestanden via onder meer vangstenregistratie via MijnVISmaat door
sportvissers.

Landelijke uitrol?

Zowel HDSR als de AUHV zijn verheugd over de uitkomsten en zien de arbitrage als een mooi startpunt voor een verdere samenwerking op het gebied van water- en visstandbeheer in de regio. Het onderzoek en de resultaten van de arbitrage zijn van dusdanig hoge kwaliteit dat inmiddels ook de mogelijkheden worden bekeken om het adviesrapport landelijk op te schalen. Dit biedt perspectief voor de georganiseerde hengelsport om in samenspraak en -werking met waterschappen ook op andere wateren vis uit te zetten.

Bron: Hét Visblad

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.