Voorstel zeebaarsmaatregelen niet aangenomen

6373
18 dec 2014

De Raad van EU-ministers heeft gisteren in Brussel besluiten genomen over TAC's en quota voor 2015. Het commissievoorstel voor de TAC's en quotaverordening 2015 bevatte tevens visserijbeperkende maatregelen voor beroepsmatige en recreatieve visserij op zeebaars.

De voorgestelde maatregelen in het kort: een zeedagenregeling voor pairtrawlvisserij in het Kanaal, een zeer vergaande aanvoerbeperking voor zeebaars voor alle Europese vissersvaartuigen, en een baglimit voor recreatieve vissers van één zeebaars per persoon per dag.

Uit de ICES adviezen voor 2015 blijkt dat een reductie van de visserijsterfte van 60 procent nodig is om de zeebaars weer een kans tot herstel te geven. Op www.sportvisserijnederland.nl is daarover eerder uitgebreid gecommuniceerd. Ook heeft Sportvisserij Nederland aangegeven de onbalans tussen de op beroeps- en sportvisserij gerichte maatregelen onacceptabel te vinden: 75 procent van de visserijsterfte komt van het beroep, en 25 procent van de recreatieve visserij.

Deze onbalans tussen beroep en sport bleek - toen het Commissievoorstel ter tafel kwam in Brussel - nog wel te zijn bijgesteld. De Commissie zet in op meer beperkingen voor de beroepsvisserij dan aanvankelijk bekend was, maar dat bleek dan ook gelijk het breekpunt. Zo bleek de Franse regering geen kilo zeebaars te willen inleveren. Ook Engeland had grote problemen met de Commissievoorstellen omdat de zeebaars daardoor onder de aanlandplicht komt te vallen.

Proportionele maatregelen

De Britse minister voor Visserij George Eustice heeft gisteren in de EU-raad overigens sterk gepleit voor proportionele maatregelen in de relatie beroeps- en sportvisserij:

“I was disappointed no decision was reached this year to improve bass stocks but will be following up on the Commission’s commitment to work with Member States in the New Year. The UK has been a lone voice on this issue and it is essential we achieve a balanced approach which reflects the contribution of both commercial fisheries as well as recreational anglers on declining bass numbers.”

EU-Commissie

Nu de Raad geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over de voorgestelde zeebaarsmaatregelen, heeft de EU-Commissie de bal weer teruggekaatst naar de lidstaten. De Commissie heeft daarbij gisteren de volgende verklaring gegeven:

“The Commission and the Member States involved in this fishery, must remain committed to doing the utmost possible, as of the start of the fishing season in January 2015, to reduce fishing pressure, protect spawning aggregations and prevent a collapse. The Commission will continuously monitor the situation and if necessary will examine the need to take measures under Article 12 of the CFP Regulation and/or Article 45 of Regulation (EC) No 850/98.”

Noodmaatregelen

Met de laatste zin verwijst de Commissie naar de mogelijkheid die zij heeft om noodmaatregelen te treffen. Sportvisserij Nederland schat in dat noodmaatregelen nog de enige weg zijn, omdat de kans dat lidstaten er nu nog samen uit komen erg klein lijkt. Zo is het goed denkbaar dat dezelfde maatregelen straks worden voorgesteld in het Commissie-advies aan de Raad. Misschien meer, maar zeker niet minder. Wanneer en hoe dat precies gaat uitvallen is nog niet bekend. Noodmaatregelen hebben een beperkte geldingsduur (6 maanden) en kunnen, als dat moet, één keer worden verlengd.

EEA & Sportvisserij Nederland

De European Anglers Alliance (EAA) en Sportvisserij Nederland zullen zich in de komende periode nationaal en internationaal keihard inzetten voor effectieve en proportionele lange termijn-maatregelen. Voorts zullen deze partijen zich uitspreken tegen niet-effectieve en disproportionele maatregelen zoals baglimits, die alleen maar dienen als windowdressing. Sportvisserij Nederland is voor een zeebaarsbeheer waarin de bijdragen die sport- en beroepsvisserij daarin gaan leveren proportioneel zijn en gericht op een zo snel mogelijk herstel van het zeebaarsbestand.

Ook spreekt Sportvisserij Nederland zijn zorgen uit over het feit dat voor de meeste overige visbestanden is besloten voor 2015 grotere vangsten toe te staan dan de wetenschappers veilig achten. En daarin zou dan worden afgeweken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). N.B. In Europa is vastgelegd dat er een einde moet komen aan overbevissing in 2015 waar mogelijk, en in ieder geval niet later dan 2020.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide