Wout van Leeuwen in hoger beroep

13088
17 feb 2017

Hengelsportzaak Wout van Leeuwen gaat – met juridische ondersteuning van Sportvisserij Nederland – in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het gaat om het afgewezen bezwaar dat de hengelsportwinkelier tegen de staand wantvisserij in het Rotterdamse zeehavengebied had aangetekend.

Begin 2016 had Wout van Leeuwen Fishing & Outdoor bezwaar aangetekend tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken om twee vergunningen te verlenen aan beroepsvissers om met staand want te vissen in het Rotterdamse zeehavengebied. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft dit bezwaar vervolgens niet ontvankelijk verklaard en om die reden inhoudelijk niet behandeld. Volgens de staatssecretaris heeft Wout van Leeuwen namelijk ‘geen direct eigen belang bij het besluit tot vergunningverlening’ en dat is wel vereist om op grond van de Algemene wet bestuursrecht als belanghebbende te worden aangemerkt. Alleen belanghebbenden kunnen in Nederland besluiten van bestuursorganen aanvechten.

Raad van State 

Tegen het besluit om haar bezwaar inhoudelijk niet te behandelen heeft Wout van Leeuwen beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze heeft in januari uitspraak gedaan. De rechtbank heeft alle argumenten beoordeeld en ging deels mee in de door Wout van Leeuwen aangevoerde lijn. De rechtbank was echter van mening dat onvoldoende duidelijk is aangetoond dat er een verband was tussen het verlenen van de vergunningen en de schade die Wout van Leeuwen hierdoor lijdt. Na overleg met Sportvisserij Nederland heeft Wout van Leeuwen besloten om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Dit is begin februari dit jaar gedaan via de hoogste bestuursrechter: de Raad van State. 

Financiële schade

Wout van Leeuwen is namelijk van mening dat er wel degelijk sprake is van een oorzakelijk verband tussen het verlenen van de vergunningen om met staand want te mogen vissen en de financiële schade die de hengelsportzaak lijdt ten gevolge van het wegblijven van sportvissers uit het Rotterdamse zeehavengebied. Daarnaast zijn de juristen van Sportvisserij Nederland van mening dat de rechtbank bepaalde door haar aangevoerde uitspraken niet voldoende heeft meegewogen in haar oordeel. Sportvisserij Nederland stelt zich op het standpunt dat hengelsportwinkeliers als Wout van Leeuwen ook aangemerkt zouden moeten worden als belanghebbende in dit soort juridische kwesties. Hengelsportzaken ondervinden immers directe, aantoonbare en zeer negatieve effecten van besluiten die de sportvisserij schaden.

Bron: Hét Visblad


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.