Rechtszaak Benedenrivieren

5381
19 apr 2017

Op 22 mei vindt bij de Raad van State in Den Haag – de hoogste rechter – een belangrijke zitting plaats over de beroepsvisserij in de Biesbosch. De uitspraak hiervan kan van groot belang zijn voor de vele zaken die er lopen over de beroepsmatige visserij in de Benedenrivieren.

De zitting draait om de toestemmingen die Staatsbosbeheer heeft gegeven aan beroepsvissers om in de Biesbosch te mogen vissen. Deze zaak staat niet op zichzelf, want ook de Nederlandse overheid reikt diverse toestemmingen uit aan beroepsvissers om met de zegen in het Benedenrivierengebied te mogen vissen. In de huurovereenkomsten tussen Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Nederlandse Staat zijn deze toestemmingen (verplicht) opgenomen. In totaal gaat het om circa tien bezwaar- en beroepszaken.

Aanpassingen

In de loop der tijd is een aantal zaken in die toestemmingen aangepast. Zo werd de periode waarin mag worden gevist uitgebreid van de winterperiode naar het hele jaar, mocht in plaats van alleen op voorn en brasem op alle schubvis worden gevist en hoefden snoek en baars niet meer te worden teruggezet. In de toestemming voor het Haringvliet zijn deze fouten inmiddels hersteld, maar in andere toestemmingen staan die fouten nog steeds.

Dalende visstand  

Bovendien blijkt uit de jaarlijkse onderzoeken van IMARES dat de visstand in het gebied een duidelijke neerwaartse trend laat zien. Toch mag er nog steeds onbeperkt op voorn en brasem als pootvis – en soms nog andere vissoorten – worden gevist. Het onbeperkt onttrekken van vis – terwijl de bestanden alsmaar dalen en niet duidelijk is hoe groot de vangstinspanning is en hoeveel vis er wordt onttrokken – is naar de mening van Sportvisserij Nederland niet doelmatig.

Zelfde argument 

Daarom maakt de georganiseerde hengelsport bezwaar tegen het feit dat de Kamer voor de Binnenvisserij de toestemmingen van de overheid en Staatsbosbeheer aan de beroepsvissers goedkeurt. De Kamer en de rechtbank Breda wijzen dit bezwaar steevast af onder verwijzing naar een rapport van Witteveen + Bos uit 2012. Daarin wordt gesteld dat de visstand geen tekenen van overbevissing laat zien omdat toentertijd uit de lengte-frequentie grafiek bleek dat alle jaarklassen voorkomen.

Rammelend rapport

Op dit rapport uit 2012 valt echter behoorlijk wat af te dingen. Het bevat een aantal cruciale tekortkomingen, rammelt voor wat betreft de cijfers en gaat voorbij aan het feit dat het ook bij een goede leeftijdsopbouw van belang is dat je niet meer vis wegvangt dan er bijkomt. Ook is het rapport van Witteveen + Bos inmiddels vijf jaar oud. De advocaat van Sportvisserij Zuidwest Nederland, daarbij ondersteund door de juristen van Sportvisserij Nederland, zal deze standpunten tijdens de zitting toelichten. De uitspraak van de Raad van State zal logischerwijs ook voor alle andere lopende, verwante zaken van groot belang zijn.

Bron: Hét Visblad

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.