Veel positieve ontwikkelingen IJsselmeergebied

2388
09 sep 2021

Sportvisserij Nederland is betrokken bij tal van projecten voor het verbeteren van de visstand, de natuur én de sportvismogelijkheden in het IJsselmeergebied. De nieuwsbrief 'Agenda IJsselmeergebied 2050' geeft een overzicht van allerlei projecten en initiatieven die zich daar momenteel afspelen.

Interessant in deze nieuwsbrief is de brasem, die in enkele bijdragen ter sprake komt. Mede dankzij bijdragen van Sportvisserij Nederland is het beeld over de brasem als schuldige aan de vertroebeling bijgesteld. Hieronder een overzicht van wat je kan verwachten in deze nieuwsbrief.


Voedselweb Markermeer onder de loep (p. 8-9)

In het project Levend Markerkeer staat de vraag centraal hoe het is gesteld met de ecologie van de Markermeer. Projectleider Marcel van den Berg: ‘Het voedselweb heeft bepaald geen last van obesitas en dat maakt het kwetsbaar voor elke verdere afname van de voedselproductie. Ofwel het ecosysteem loopt op zijn tenen en dat is belangrijke nieuwe kennis.’

Eerste eilanden Marker Wadden gereed, aanleg twee nieuwe gestart (p. 12-13)

Tien jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste vijf natuureilanden in het Markermeer gereed. In het hart van Nederland is een schitterend nieuw landschap met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras ontstaan. Het herstel van de natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls met het besluit nog twee natuureilanden van Marker Wadden aan te leggen.

 

Uniek onderzoek naar brasem in het IJsselmeer en Markermeer (p. 14)

Nog niet zo lang geleden werden brasems verguisd omdat ze door hun gewroet in de bodem het water zouden vertroebelen. Hierdoor zouden waterplanten verdwijnen en algen de vrije hand krijgen. In wateren met een overmaat aan voedingstoffen is brasem inderdaad vaak de meest voorkomende vissoort, maar het is te kort door de bocht om deze statige zoetwatervis de schuld van troebel water te geven. Toch gebeurde dat wel en kreeg brasem bij waterbeheerders een slechte
naam. Er werd zelfs een werkwoord voor bedacht: verbraseming.

Aanleg Vismigratierivier officieel van start (p. 15)

De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd. Via deze vismigratierivier kunnen vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa zwemmen. Allerlei vissoorten kunnen dan weer hun paai- en leefgebieden bereiken, tot in Zwitserland aan toe.

Hulp Rijk noodzakelijk bij aanpak waterplantenproblematiek (p. 20-22)

Overmatige groei van waterplanten leidt in het zuidelijk IJsselmeer-gebied tot grote hinder voor de waterrecreatie. De provincie Noord-Holland trekt de regionale inspanningen om de situatie het hoofd te bieden. Hulp van het Rijk is echter onontbeerlijk omdat de recreatie- en natuursector met de provincies en gemeenten de noodzakelijke investeringen niet op kunnen brengen.Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.