Voorstel PvdD Amsterdam weggestemd

4826
21 sep 2023

Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam om het sportvissen aan banden te leggen, is gisteren bij de raadsvergadering met grote meerderheid weggestemd; alleen BIJ1 en PvdD stemden voor. Het sportvissen in de hoofdstad blijft daarmee gewaarborgd.

Sportvisserij Nederland is verheugd dat het overgrote deel van de Amsterdamse gemeenteraad niets voelt voor een gemeentelijk sportvisverbod. De uitkomst doet recht aan de positieve en goed onderbouwde manier waarop de hengelsport van zich liet horen op 7 september – toen het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering werd besproken. Daar lichtten de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) – in de persoon van Daan Rijpkema – en Amsterdamse sportvissers Juul Steyn en Hans Sibbel op bevlogen wijze toe waarom het vissen verbieden een ontzettend slecht en onfatsoenlijk idee is.

In het bijzijn van meer dan 150 betrokken sportvissers op en achter de publieke tribune gaf de hengelsport een krachtig signaal af aan alle gemeenteraadsfracties, door uiteen te zetten wat sportvissen betekent voor de mens, voor de natuur en voor de stad Amsterdam.Niet achterover leunen

 
De PvdD Amsterdam heeft de pachtvergunning (waarin de verhuur van visrechten is geregeld) tussen de gemeente Amsterdam en de AHV toch ook weer op de agenda van de volgende raadscommissievergadering van 28 september laten zetten. Welke onderwerpen zij dan wil bespreken is nog niet duidelijk. Ook dit heeft – de ondubbelzinnige uitkomst van gisteren ten spijt – uiteraard de volle aandacht van de AHV, die daarbij wordt ondersteund door Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland.

De ontwikkelingen in Amsterdam tonen eens te meer aan dat de hengelsport op dit dossier niet achterover kan leunen. Soortgelijke pogingen om het sportvissen op gemeentelijk niveau te verbieden, spelen ook in diverse andere gemeenten en kunnen ook elders ontspruiten. Waakzaamheid is daarom geboden voor de sportvisserij, in het bijzonder voor hengelsportverenigingen in hun eigen gemeente(n). Wil jij als betrokken sportvisser ook wat doen? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger bij jouw hengelsportvereniging. Deze vind je voorop je VISpas.

In gesprek

 
De Partij voor de Dieren richt zich in de ogen van de georganiseerde hengelsport eenzijdig op dierenleed, zonder enige nuance en zonder oog voor de maatschappelijke betekenis. Sportvisserij Nederland zoekt naar de balans: naar het evenwicht tussen het plezier en de rust die sportvissen heel veel mensen brengt en de bescherming van de visstand en onderwaternatuur enerzijds, en het beperkte, tijdelijke ongemak voor een hele kleine groep vissen die duurzaam en op verantwoorde manier worden gevangen anderzijds. 

Sportvisserij Nederland gaat hierover graag in gesprek met de Partij voor de Dieren. Dit aanbod blijft ook na de uitspraak in Amsterdam gewoon staan.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.