HSV Service

Goed Sportbestuur

4439
07 dec 2016

Op 23 november vond een extra ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. De leden – federaties en specialistenorganisaties – besloten over de invulling van de code Goed Sportbestuur van NOC*NSF, spraken over de leeftijdsindeling en prijs van de JeugdVISpas en het laten vervallen van de handelingsvergoeding in 2018.

De landelijke sportkoepel NOC*NSF hanteert richtlijnen waaraan de inrichting en het bestuur van sportbonden moeten voldoen. Sportvisserij Nederland voldoet aan de meeste vereisten, maar een paar moesten nog worden ingevuld. Zo werd besloten tot het invoeren van een maximale zittingstermijn van negen jaar voor de landelijke bestuursleden. Dit om de continuïteit en vernieuwing van het bestuur te waarborgen. Ook werd een gedragscode ingevoerd om onafhankelijk en integer functioneren van bestuursleden te kunnen toetsen. Verder werd besloten om voor zaken als tuchtrecht, doping, matchfixing, arbitrage en seksuele intimidatie – die tot nu toe gelukkig niet voorkomen binnen de sportvisserij – aan te sluiten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).

Onderzoek jeugd


Een ander punt van discussie was of de leeftijdscategorie en de prijs van de JeugdVISpas moet worden aangepast. Momenteel is 14 jaar de leeftijd waarop de overgang van JeugdVISpas naar VISpas plaatsvindt, maar er gaan stemmen op om die te verhogen naar 18 jaar. De discussie hierover resulteerde in het besluit dat komend jaar eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de redenen voor jongeren om te gaan vissen en waarom een deel van de jeugd hier na enkele jaren weer mee stopt. Onderzocht wordt of dit laatste aan de hogere kosten van de VISpas ligt of dat er andere oorzaken zijn waar de georganiseerde hengelsport wellicht op kan inspelen.

Landelijke afdracht stijgt niet


Tenslotte werd ingegaan op de meerjarenbegroting van Sportvisserij Nederland. In de afgelopen twaalf jaar is de landelijke afdracht (die doorwerkt in de prijs van de VISpas) gelijk gebleven, maar droeg ledengroei bij aan een positieve jaarrekening. Het aantal aangesloten sportvissers schommelt nu echter al enige tijd rond de 600.000 leden, zodat bij gelijkblijvende afdrachten de komende jaren een tekort wordt voorzien. Dit zou in eerste instantie kunnen worden opgevangen door vanaf 2018 de handelingsvergoeding voor de verenigingen te laten vervallen. Daardoor hoeft de afdracht voor de sportvissers niet te worden verhoogd.


Handelingsvergoeding vervalt


Diverse verenigingen krijgen per sportvisser nog € 1,- retour voor werving en behoud van leden en het uitgeven van de VISpas. Veel van deze werkzaamheden zijn echter komen te vervallen omdat die digitaal vanuit Sportvisserij Nederland worden gedaan. Doordat veel sportvissers de VISplanner app gebruiken dalen ook de verzendkosten van de papieren versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. De afdrachten voor de sportvisser, kosten voor de Nachtvistoestemming en tarieven voor bijvoorbeeld de ledenadministratieservice kunnen zo gelijk blijven. De meeste leden konden zich vinden in het voorstel om de handelingsvergoeding in 2018 te laten vervallen, maar gaven daarbij aan dat Sportvisserij Nederland dit zelf moet regelen. Ook moest worden gekeken naar eventuele bezuinigingen of andere inkomstenbronnen.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.