Vis & water

Zilveren Stromen: aanbieding plan te Culemborg

10527
05 dec 2008

Het project Zilveren Stromen is een gezamenlijk initiatief van de voormalige OVB, thans Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties in het rivierengebied. In Zilveren Stromen geven zij hun visie op het visstand- en visserijbeheer op de grote rivieren.

De versterking van de positie van de sportvisserij, het verbeteren van het visserijbeheer en het herstel van de visstand staan daarin centraal. De visie biedt een handvat voor de Visstandbeheercommissies (VBC’s) op de rivieren. Thema’s als visrechten, regelgeving, toegankelijkheid, visstandonderzoek en het opstellen van visplannen komen aan de orde in de visie.


Aanbieding plan Zilveren Stromen door Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland

Maar ook de raakvlakken tussen de sportvisserij en Natura2000, de Kader Richtlijn Water en Ruimte voor de Rivier worden in de visie besproken. De visie sluit af met een actieplan, met concrete actiepunten voor de komende drie jaar die door de sportvisserij en waar nodig en mogelijk met andere partijen zullen worden uitgevoerd.

De beheervisie is op 4 december jl. op een passende locatie, Restaurant Op de Haven te Culemborg aan de Lek, overhandigd aan Albert Vermuë, directeur Visserij van het Ministerie van LNV, Julis de Quartel, waarnemend directeur Water, Rijkswaterstaat Limburg, Pieter Bos, voorzitter VBC IJssel Plus, mede namens de andere rivier-VBC’s en Nol Sweep, voorzitter van Sportvisserij Nederland.

Jaap Quak, projectleider van Zilveren Stromen gaf aan de veertig genodigden een inhoudelijke toelichting op de Beheervisie Zilveren Stromen. Hij sloot zijn presentatie af met een toepasselijke Sinterklaas gedicht waarin hij de visie als volgt verwoordde:

Zie ginds zwemt een prachtvis

Zie ginds zwemt een prachtvis, ik zie hem daar gaan,
De rivier brengt ons vissen, geef ze allemaal ruim baan.

Hoe wappren hun vinnen bij ’t zwemmen heen en weer,
Hoe fier slaan hun staarten, wat gaan ze te keer.

Zilvren stromen vol vissen, hoe mooi zou dat zijn,
En oevers toeganklijk van Maas tot de Rijn.

De visser staat te lachten en roept hen reeds toe,
Ach vis zwem maar lekker, maar hap ook eens toe.

’t Is leuk hier te vissen, ik kom hier wat graag,
De rivier is m’n stekkie, ook al moeten kribben omlaag.

De VBC’s maken plannen over vis en visserij,
Ze werken goed samen, dat maakt de minister vast blij.

Ach lieve beheerders, denk ook eens aan mij,
En leg toch niet stilletjes Zilvren stromen opzij….


Vervolgens werden door Roland van Aalderen en Toine Aarts twee onderdelen van Zilveren Stromen uitgelicht: Bereikbaarheid rivieroevers voor sportvissers (PDF) en Onderzoek naar de snoekbaarspopulatie in de rivieren (PDF).

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.