Vis & water

ALV European Anglers Alliance

8809
08 dec 2008

De Europese Hengelaarsbond EAA hield van 28 t/m 30 november haar jaarlijkse ledenvergadering in Nederland en wel in Zeist. In de EAA zijn hengelsportorganisaties uit 10 Europese landen vertegenwoordigd.

De eigenlijke General Assembly op 30 november werd voorafgegaan door vergaderingen van de Sub-groepen voor de zeehengelsport en de binnenwateren (rivieren).

In deze werkgroepen werden onder andere een aantal position papers over diverse onderwerpen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de EAA met deze brochures de politiek en het brede publiek inzicht geeft in enkele belangrijke problemen die de visstand bedreigen. Het gaat daarbij om onderwerpen als waterkrachtcentrales, aalscholvers en de penibele situatie waarin de zalm zich bevindt.

Voorts werd er in de Subgroep Zeehengelsport verslag gedaan van de Regionale Advies Comités (RAC’s) voor de zeevisserij waarin de EAA de belangen van de hengelsport vertegenwoordigt. In de Subgroepen werd tenslotte de oprichting bekend gemaakt van enkele nieuwe taakgroepen die zich met enkele speciale onderwerpen zullen gaan bezighouden. Naast de Taakgroep Aalscholvers, zullen er taakgroepen komen voor de Atlantische zalm en de wateren in de Alpen.

Nederland als voorbeeld

Op zaterdag 29 november werd een bezoek gebracht aan het bureau van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Behalve presentaties over onderzoek naar vismigratie en de bouw van vispassages werden de bezoekers tijdens een rondleiding op de hoogte gesteld van het werk van Sportvisserij Nederland. Na het bezoek aan Sportvisserij Nederland verklaarde de EAA voorzitter Peter Mohnert: “Ik heb altijd gedacht dat onze Duitse organisatie (VDSF) de sterkste hengelsportorganisatie van Europa was, maar ik heb vandaag kunnen vaststellen dat Sportvisserij Nederland de sterkste organisatie is!” Een groot compliment uit onverdachte hoek voor de Nederlandse sportvissers en hun organisatie.

Europees beheerplan voor de aalscholver

Dankzij intensief lobbywerk van de EAA is na raadpleging in de Europese Commissie besloten om het rapport van de EU-afgevaardigde Heinz Kindermann (PDF) in het Europese Parlement in stemming te brengen. Dit rapport was in nauwe samenwerking met de EAA samengesteld en ging over een gezamenlijke Europese aanpak van het aalscholverprobleem.

Het advies van de Europese Commissie luidde om voor het rapport van Kindermann te stemmen en meestal wordt een advies van de EC door het Europese Parlement opgevolgd. Op 4 december zou in een plenaire vergadering door alle afgevaardigden over een Pan-Europese aanpak van het aalscholverprobleem worden gestemd (zie Nieuws: Europees Parlement stemt voor aanpak aalscholverprobleem).

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.