Vis & water

Geld voor aanpak delen van IJsseloevers

4849
15 mrt 2010

MARLE - Rijkswaterstaat en Waterschap Veluwe gaan 30 kilometer IJsseloever herinrichtenen. Het gaat om delen ten noorden van Zwolle, tussen Veessen en Hattem, tussen Deventer en Zutphen en ten noorden van Dieren.

Daarnaast worden diverse nevengeulen weer aangesloten op de rivier, zes beekmondingen heringericht en gemalen passeerbaar gemaakt voor vissen. Het gaat puur om maatregelen die de ecologische kwaliteit van de IJssel moeten verbeteren: ze bevorderen de soortenrijkdom van vissen, planten en andere waterdieren in de rivier en aansluitende watergangen. De maatregelen worden uitgevoerd binnen het bestek van de Europese Kaderrichtlijn Water. Die behelst de bescherming van water in alle Europse wateren, met als doel een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en duurzaam waterbeeheer in het jaar 2015

Het hele maatregelenpakket bij IJssel moet dan ook voor het einde van dat jaart gerealiseerd zijn. De kosten bedragen zo'n 32 miljoen euro. Rijkswaterstaat neemt met ruim 30 miljoen het leeuwendeeel voor haar rekening. Waterschap Veluwe investeert 1,5 miljoen euro, vooral in de aanleg van vispassages en aanpassing van beekmondingen. De laatste partij voert wel alle werken uit.

Volgens het waterschap en Rijkswaterschap biedt dat voor inwoners en terreineigenaren meer duidelijkheid. Zij hebben bij de te nemen watermaatregelen met maar één partij te maken. Bovendien levert de bundeling van activiteiten kostenvoordeel op. Rijkswaterstaat ziet daarnaast voordelen in de goede gebiedskennis van het waterschap en in het feit dat het waterschap al een rol heeft in andere maatregelen bij de IJssel.

Bron: De Stentor

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.