Vis & water

Zomersterfte van vis door warmte en onweer (video)

13986
13 jul 2010

Het warme zomerweer heeft in combinatie met hevige onweersbuien in verschillende wateren geleid tot vissterfte. De omvang hiervan verschilt per water, maar is plaatselijk aanzienlijk en heeft geleid tot de dood van duizenden vissen. Sportvisserij Nederland doet daarom een dringende oproep aan gemeenten en waterschappen om waar nodig in actie te komen.

Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is de hoge watertemperatuur in combinatie met een dikke baggerlaag. Onder deze omstandigheden leidt de hoge afbraaksnelheid van organische stoffen door bacteriën tot een hoog verbruik van zuurstof. En juist in warm water heeft de koudbloedige vis een hoge zuurstofbehoefte.

De meeste en meest extreme gevallen van zomersterfte treden overigens vooral op in wateren waarin bij veel regenval in korte tijd (onweer!) riooloverstort optreedt. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen. Door de afbraak van het organisch materiaal dat met zo’n overstort meekomt kunnen ook giftige afbraakproducten zoals ammoniak ontstaan.

Natuurlijk verschijnsel met risico's
Zomersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud en riooloverstort kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dierenleed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

Hoe te handelen
Vanuit haar betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor een gezonde visstand adviseert Sportvisserij Nederland de 900 aangesloten hengelsportverenigingen hoe te handelen bij vissterfte. Daarnaast roept Sportvisserij Nederland de waterschappen en gemeenten dringend op deze vissterftes waar mogelijk te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken.

Voorkomen beter dan genezen
Voorkomen is echter beter dan genezen. Zomersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren.

-> Meer over zomersterfte

Meer Nieuws:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.