Vis & water

Uniek onderzoek naar vismigratie Afsluitdijk

9420
29 nov 2007

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de vismigratie ten behoeve van de toekomstige nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk. Dit moet belangrijke informatie opleveren over de passeerbaarheid van de spuisluizen voor verschillende vissoorten die voorkomen in het IJsselmeer en in de stroomgebieden van de IJssel, de Rijn en de Overijsselse Vecht.

De Afsluitdijk verbindt Noord-Holland met Friesland. De dijk is ruim dertig kilometer lang en ligt tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat IJsselmeer is ontstaan toen in 1932 de laatste opening in de Afsluitdijk werd gesloten.

Vispassage
De spui- en sluiscomplexen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Den Oever zijn voor vissen de enige verbindingen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Bij de toekomstige nieuwe spuisluizen wordt daarom ook een aparte vispassage aangelegd. De nadruk van het onderzoek zal liggen op de vraag hoe het aantal vissen dat intrekt via het nieuwe spuicomplex zich verhoudt tot het aantal vissen dat uitspoelt. Met dit onderzoek wil Rijkswaterstaat een inschatting te maken van het effect dat het nieuwe spuicomplex zal hebben op de visbewegingen.

Uitvoering
Er worden twee soorten metingen gedaan: met sonar, en met visnetten. Met sonar wordt bepaald hoeveel vissen er door de sluizen gaan en welke lengte die hebben. Daarnaast worden er voor de soortbepaling vissen gevangen met visnetten. Er wordt een grote fuik gespannen in een spuikoker van 12 meter breed en 4 meter hoog. Daar stroomt met grote snelheid IJsselmeerwater doorheen.

De netten die hiervoor worden gebruikt zijn dan ook uitzonderlijk. De vissen komen terecht in het ruim van een schip, waar ze worden onderzocht op onder andere soort en lengte. De vissen worden daarna weer teruggezet. Ook het tijdsbestek van de metingen, die een heel jaar zullen duren, en het gebruik van sonarwaarnemingen maken dit een uniek onderzoek.

Ecosysteem
Een goede visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem in het IJsselmeer en in de stroomgebieden. De visstand is daarnaast van grote betekenis voor de beroepsvisserij, voor sportvissers en voor trekvogels die de winter komen doorbrengen in het IJsselmeergebied. Een goede passeerbaarheid van de spuisluizen en een visvriendelijke vorm van spuibeheer is daarom van belang voor trekvissen zoals zalm, zeeforel, paling en spiering.

Het onderzoek is gestart op 5 november 2007 en duurt een jaar. Het wordt in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en de Waterdienst van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een consortium van visserijonderzoekers onder leiding van het bureau Witteveen & Bos.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderzoek of over Rijkswaterstaat? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl of neem contact op met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002.

Bron: Rijkswaterstaat

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.