Vis & water

Nemer bij Haaren gaat weer stromen

6586
16 nov 2007

WERKZAAMHEDEN IN OMGEVING KASTEEL NEMERLAER LIGGEN OP SCHEMA

OP DE FOTO: Projectleider Essche Stroom Anja de Wit van Waterschap De Dommel geeft uitleg over de functie van vistrappen in een deel van de Nemer dat inmiddels gesaneerd is.

Waterschap De Dommel is sinds begin oktober bezig met de uitvoering van de plannen aan de Nemer in Haaren. De waterbodem van de beek wordt gesaneerd en door de aanleg van een vispassage kunnen vissen weer stroomopwaarts zwemmen. Volgens projectleider Essche Stroom Anja de Wit ligt het werk op schema. ,,Eind december moet het werk opgeleverd worden."

Achter kasteel Nemerlaer in Haaren ligt de beek waar het kasteel haar naam deels aan ontleend heeft: de Nemer. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de Nemer door de aanleg van de nieuwe waterloop - de Essche Stroom - vervallen tot een bijna stilstaande beekloop en sindsdien lag de beek er wat verloren bij. Waterschap De Dommel en Brabants Landschap namen het initiatief tot een plan om de Nemer weer beter te laten stromen.

Volgens projectleider De Wit van het waterschap, die deze week op locatie bij kasteel Nemerlaer uitleg gaf over het werk, maakt het project deel uit van de totale herinrichting van de Essche Stroom. ,,Het is een deelproject. Via een nieuwe aansluiting op de Essche Stroom gaat een deel van de waterafvoer van de Essche Stroom weer door de Nemer stromen. Zo komt er weer nieuw leven en meer natuur in het beekdal."

Het is de bedoeling van de initiatiefnemers dat de Nemer een leefgebied wordt voor beekvissen. De Wit wees deze week op een gedeelte van de beek, niet ver van het kasteel, dat fraai door het landgoed meandert en inmiddels is gesaneerd. Hier zijn onder meer een achttal 'vistrappen' gerealiseerd en is taludbescherming aangebracht.

De Wit: ,,Ook in het nog te saneren deel komt een vispassage. Door een aantal vistrappen wordt het peilverschil van de stuw in de Essche Stroom opgedeeld in kleine stukjes die voor vissen te overbruggen zijn. De vissen kunnen dan weer vanuit de Maas en de Dommel via de Nemer naar de bovenstrooms gelegen paaigebieden trekken, zoals de Leij en de Reusel."

STROMENDE BOSBEEK
Het is de bedoeling dat vanaf het moment dat de Nemer weer wordt aangesloten op de Essche Stroom, wandelaars kunnen genieten van een stromende bosbeek die door het landgoed slingert. Wellicht dat zelfs vissen als de serpeling, kwabaal, kleine modderkruiper en bittervoorn zich weer in het heldere water van de Nemer laten zien. De Wit benadrukt dat vissen naast stromend water ook schoon water nodig hebben.

,,De waterbodem van de Nemer is verontreinigd door de vroegere textiel- en leerindustrie van Oisterwijk en Tilburg. Het waterschap zorgt ervoor dat de Nemer wordt schoongemaakt door het vervuilde slib te verwijderen. Het grootste gedeelte van de beek is inmiddels gesaneerd, maar onder meer het stuk van de Nemer achter en bij het kasteel moet nog onder handen genomen worden, terwijl op dit moment ook nabij de waterzuiveringsinstallatie gewerkt wordt", zegt De Wit.

,,We hebben de duiker, die zich vlakbij het kasteel bevindt, gesloten tussen het gesaneerde deel en het stuk dat nog aangepakt moet worden.Water wordt hier met een pompinstallatie naar het schone gedeelte gepompt om in het nog te saneren deel zo droog mogelijke condities te krijgen. Het werk aan de beek zal naar verwachting eind december zijn afgerond. De opening voor genodigden vindt plaats in januari. We zullen het publiek via de pers op de hoogte houden van het project."

Bron: brabantscentrum.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.