Opheffen splitsing visrechten geen optie

6318
10 dec 2010

Het recente voorstel van de SGP om de splitsing van de visrechten terug te draaien, heeft in hengelsportkringen voor veel onrust gezorgd. Sportvisserij Nederland is vanaf het moment dat op 6 oktober het idee van Elbert Dijkgraaf (Tweede Kamerlid SGP) in de Vaste Kamercommissie voor Landbouw en Innovatie ter tafel kwam, achter de schermen dan ook direct druk doende geweest om dit onzalige voorstel te blokkeren.

In deze kwestie is er op twee fronten actie ondernomen. Allereerst zijn er indringende gesprekken geweest met de Kamerleden van de diverse politieke partijen die het onderwerp visserijbeleid in hun portefeuille hebben. Aangezien er sinds de komst van het kabinet Rutte veel nieuwe gezichten zijn die de achtergronden van de scheiding tussen het aal- en schubvisrecht wellicht nog niet tot in detail kennen, heeft Sportvisserij Nederland deze Kamerleden hier uitgebreid over geïnformeerd. Naast het feit dat het voorstel van de SGP juridisch gezien geen optie is, zijn ze daarbij ook gewezen op hun verantwoordelijkheid om het belang van de sportvisserij in acht te nemen.

Heilloze weg Daarnaast is er een brief uitgegaan naar alle Kamerleden en de Vaste Tweede Kamercommissie voor het visserijbeleid met daarin feitelijke informatie en het standpunt van Sportvisserij Nederland inzake beroepsmatige benutting van schubvis. Hierin wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat dit een heilloze weg is die geen structurele oplossing biedt. Daarbij is er tegelijkertijd ook namens de hele sportvisserijsector een brief uitgegaan waarin de Kamer op niet mis te verstane wijze op haar verantwoordelijkheid wordt gewezen.

Motie ‘overbodig’
Het resultaat van deze inspanningen is dat toen Dijkgraaf zijn motie over het terugdraaien van de splitsing van visrechten op 8 november indiende, deze niet in stemming is gebracht maar werd aangehouden. Verantwoordelijk Staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) classificeerde de motie als overbodig omdat hij een en ander zal meenemen in gesprekken met de sector over het VBC-beleid. Daartoe heeft Sportvisserij Nederland de staatssecretaris inmiddels ook uitgenodigd, om zodoende haar standpunt in deze kwestie nog eens extra toe te kunnen lichten.

Hierbij twee links naar de brieven die Sportvisserij Nederland en de hengelsportsector naar de Kamerleden en de Commissie hebben gestuurd. De lijn die in deze brieven terug is te vinden, zal ook de leidraad vormen voor de gesprekken met staatssecretaris Bleker en Kamerleden die in de komende maanden nog zullen volgen.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.