HSV Service

Aalscholverperikelen

11463
16 jan 2022

Eind vorig jaar klonk in een deel van de visserijcommissie van het Europees Parlement de oproep om de beschermde status van de aalscholver op te heffen. Dit zodat deze vogel kan worden ‘gereguleerd’, omdat beroepsvissers klagen dat de aalscholvers te veel vis vangen. Sportvisserij Nederland ziet echter geen heil in deze oproep.

De aalscholver was in de vorige eeuw nog ernstig bedreigd in Europa, maar intussen is de populatie vertwintigvoudigd tot zo’n twee miljoen exemplaren. Omdat elke vogel zo’n halve kilo vis per dag eet, kapen ze samen onverantwoorde quota weg voor de neus van Europese vissers – aldus verschillende leden van de visserijcommissie.

Om over te kunnen gaan tot afschot, is het opheffen van de beschermde status van de aalscholver een vereiste. De Europese Commissie liet daarop direct weten hier niets in te zien omdat dit volgens haar het probleem niet zal oplossen. Zij is van mening dat de lidstaten genoeg eigen middelen tot hun beschikking hebben om iets aan de aalscholverstand te doen – bijvoorbeeld het spannen van netten over vijvers met kweekvis.

Te kort door de bocht


Sportvisserij Nederland erkent het feit dat de aalscholver invloed heeft op visbestanden. Zo zijn in Duitsland complete vlagzalmbestanden in kwetsbare beken tot een minimum gereduceerd en gaan in ons land lokaal ook een aantal visvijvers gebukt onder aalscholverpredatie.

Om daarom over te gaan tot massaal afschot is echter te kort door de bocht – sportvissers doden geen andere dieren omwille van hun eigen activiteit. Dan is ook de stap naar actief biologisch beheer snel gemaakt en bestaat de kans dat brasem of karper massaal wordt weggevangen omdat er teveel zijn en ze het water zouden vertroebelen.

Bedreigde vissoorten


In het geval van bedreigde vissoorten – bijvoorbeeld bij herintroductieprogramma’s van zalm of Atlantische forel – ligt de zaak iets genuanceerder. Deze soorten verdienen net zoveel bescherming als andere bedreigde vormen van leven. Sportvisserij Nederland is van mening dat wanneer specifieke vissoorten in hun voortbestaan worden bedreigd door aalscholverpredatie eerst moet worden onderzocht hoe dit kan worden voorkomen via inrichting- en beheersmaatregelen.Pas indien alles in het werk is gesteld en dit onvoldoende effect sorteert, moeten uiteindelijk passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de aalscholver; zowel op nationaal als internationaal niveau.

Gerelateerde berichten
27 nov 2021 Herintroductie zalm in de Roer 4418 De Roer was in vroegere tijden een belangrijke paairivier van de zalm. In 1996 werd in Duitsland gestart met een herintroductieproject, waarbij al snel ook Nederlandse organisaties zich aansloten. Sportvisserij Nederland is middels de Visserij Beheer Commissie Roerdal betrokken bij dit bijzondere project. 23 apr 2021 25 projecten 117.330 euro subsidie 2615 In 2020 heeft Sportvisserij Nederland € 117.330 subsidie toegekend aan in totaal 25 projecten die hengelsportverenigingen- en federaties hebben ingediend. De financiële bijdrage uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden stimuleert de aanleg van voorzieningen die de hengelsport en de visstand een boost geven. 11 mei 2020 Het vissenbos: toevluchtsoord voor vis 6988 In veel kleine, afgesloten wateren ontbreekt het aan voldoende schuilmogelijkheden voor vis. Daar is de visstand dan ook bijzonder gevoelig voor aalscholverpredatie. Om dit te ondervangen zijn sinds 2015 in tal van wateren vissenbossen aangelegd. Sportvisserij Nederland heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de effecten van deze maatregel. 28 mrt 2019 Vissenbossen erg succesvol 7091 Veel visvijvers en stadswateren zijn kaal ingericht. Witvis vindt daar vaak weinig bescherming en vormt zo een makkelijke prooi voor aalscholvers en andere rovers. Om de visstand in dit type wateren te verbeteren zijn vissenbossen een prima oplossing. 12 okt 2018 Impact aalscholver vereist Europese aanpak 8510 Deze week organiseerde de European Anglers Alliance (EAA) samen met de Europese hengelsportbranche (EFTTA) in Brussel een bijeenkomst over het reduceren van de schade aan visbestanden die wordt veroorzaakt door de aalscholver. Daarbij pleit de EAA voor een Europese aanpak met een goede balans tussen bescherming van vissen, vogels, biodiversiteit en visserij.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.