Vis & water

Verkiezingen 15 maart: vissen naar stemmen

9304
22 feb 2017

Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Om je een indruk te geven van de houding van de partijen in het parlement ten aanzien van de sportvisserij, hebben we een overzicht gemaakt van hun bijdrage aan de hengelsport in de afgelopen kabinetsperiode.

Dit overzicht focust op wat de politieke partijen in de Tweede Kamer in de afgelopen vier jaar voor de sportvisserij hebben betekend.

Studio Vis TV: verkiezingsdebat over sportvissen

De uitzending van Studio Vis TV op 26 februari (09.30 uur, RTL 7) staat volledig in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Presentator Marco Kraal voelt hierin politici aan de tand over de sportvisserij en aanverwante zaken.

Verder kregen in deze reeks van Studio Vis TV woordvoerders op visserijgebied van de politieke partijen een minuut de tijd om aan te geven wat de sportvisser de komende vier jaar van zijn/haar partij kan verwachten op het gebied van vis, water en de sportvisserij. Die video’s zijn hieronder te bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.stemwijzer.nl en www.groenkieskompas.nl.

Positieve bijdrage aan de sportvisserij:


Is de meest ‘hengelsportgezinde’ partij. Zo stond de sportvisserij vermeld als belangrijke sector in het vorige verkiezingsprogramma en heeft Tweede Kamerlid Lutz Jacobi zich op alle terreinen ingezet voor de hengelsport. Dit met name op het gebied van het zeebaars-, staande netten- en waterkrachtdossier. Ook heeft Jacobi het werk van Sportvisserij Nederland ondersteund door Kamervragen te stellen over de nettenvisserij in de Benedenrivieren, het aaldossier en de visstand in het IJsselmeer. Samen met de VVD diende ze ook een motie in over de waterplantenproblematiek.

Deze partij ondersteunde alle sportvisserij gerelateerde moties. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven stelde ook samen met Lutz Jacobi Kamervragen over het Kierbesluit Haringvliet en diende een motie in over het terugbrengen van vissterfte door waterkrachtcentrales. Haar opvolger Fatma Koser Kaya stelde hier Kamervragen over, net als over recreatief staand want. Tevens diende zij de initiatiefnota ‘Leve de Zee’ in en ondersteunt zij het nieuwe zeebaarsmodel dat Sportvisserij Nederland voorstaat.

De christendemocraten werken op een heleboel dossiers mee met de sportvisserij, maar willen niet de beroepsvisserij benadelen. Bij het CDA zit vooral op het gebied van volksgezondheid en toerisme ruimte voor de hengelsport. Tweede Kamerlid Jaco Geurts werkte mee aan het dossier van de recreatief staand wantvisserij, was een medestander inzake de gelijke behandeling van de sportvisserij voor wat betreft de zeebaars en mede-indiener van de motie ZeeVISpas.Kleine bijdrage aan de sportvisserij:


Deze partij uit zich niet openlijk positief over de sportvisserij, maar gaat wel mee in veel zaken waar het duurzaamheid en visstandbeheer betreft – zoals het IJsselmeer.

Is niet zichtbaar actief in de commissie voor visserij van de Tweede Kamer. Heeft wel de motie van de ZeeVISpas ondersteund. De partij is niet pro sportvisserij, maar maakt zich wel sterk voor duurzaamheid, natuur en visstand.


De liberalen zijn behoudend ten aanzien van het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden en op visserijgebied vooral bezig met het ondersteunen van visserijbedrijven (‘ondernemers op zee’). Stemde mee met de waterplantenmotie van de PvdA, maar deed dit voor de waterrecreatiesector.

Geen bijdrage aan de sportvisserij:


Heeft weinig positiefs gedaan voor de sportvisserij. Deze partij behartigt met name de belangen van enkele beroepsvisserijbedrijven op het binnenwater en is erg polariserend in de relatie tussen sport- en beroepsvisserij. Zet zich vooral in voor de wolhandkrab- en aalvisserij.

Heeft geen vaste woordvoerder voor visserij in de Tweede Kamer. Is weinig actief op visserijgebied – alleen
in het zeevisserijdossier.Zegt niet tegen de sportvisserij te zijn, maar spreekt zich ook niet openlijk positief uit over de hengelsport. Volgt de lijn van de SGP met betrekking tot het beleid rondom beroepsvisserij, inclusief de polarisering tussen sport en beroep. Pleit met regelmaat om de opsporingen handhavingscapaciteit (NVWA) te versterken, vooral vanuit het
oogpunt om stroperij tegen te gaan.Is openlijk tegen de sportvisserij en streeft zelfs naar een verbod. Steunt enkel initiatieven vanuit de sportvisserij die gerelateerd zijn aan herstel van de visstand en natuurbescherming.

De overige partijen in de Tweede Kamer zijn niet zichtbaar actief in de commissie voor visserij.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.