Vis & water

Vissen voor Verbinding: boost voor sportvisserij in het Noorden

3405
10 nov 2019

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Vissen voor Verbinding (check de kersverse website!) is een initiatief van brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties en versterkt ecologie en economie in Noord-Nederland.

De terugkeer van de iconische trekvis de Atlantische forel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.In het werkgebied worden verschillende fysieke maatregelen genomen. Klik op bovenstaande kaart om te zien wat er op deze plekken komende jaren wordt gedaan aan ecologisch herstel en versterking van de regionale economie.

Vispopulatie onder druk


In Noord-Nederland kennen we een achteruitgang van vispopulaties. Een van de oorzaken van de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee is de slechte natuurlijke verbindingen tussen Wad en achterland, de beken. Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzee leven, paait in de beken en groeit daar op.

Versterking van deze vispopulaties in de Waddenzee kan daarom alleen door vismigratie te verbeteren naar het achterland, waar de paaigebieden liggen. Zee en beken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute beter passeerbaar gemaakt en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Bij project Vissen voor verbinding zijn betrokken:
  • Provincie Groningen
  • Sportvisserij Groningen Drenthe
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Sportvisserij Nederland
  • Sportvisserij Fryslân
  • Staatsbosbeheer
  • Waddenvereniging
  • Waterschap Noorderzijlvest

Financiële ondersteuning:

  • Waddenfonds
  • Provincie Groningen

-> Meer informatie

Gerelateerde berichten
15 apr 2019 Uitzet jonge zeeforellen Drentse beken 7324 Met de uitzet van 10.000 jonge zeeforellen is het project Vissen voor Verbinding op zondag 14 april officieel van start gegaan. Binnen het project wordt het versterken van de trekvispopulaties gecombineerd met de ontwikkeling van het Lauwersmeer als sportvisbestemming. Op het Deense eiland Funen heeft deze ongewone combinatie tot een groot succes geleid. 27 nov 2018 Vissen voor Verbinding: terugkeer van de zeeforel in Nederland 6745 Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis, de zeeforel, staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars. 04 apr 2017 Forel uitgezet in Lauwersmeer (video) 5731 Vorige week is 650 kg (zee)forel uitgezet op diverse plekken rond het Lauwersmeer. Dit vormt een onderdeel van het project ‘Vissen voor verbinding’: het oorspronkelijke beeksysteem vanaf de bovenlopen in Drenthe (Peizerdiep) tot en met het Lauwersmeer weer als één ecologisch geheel laten functioneren. 12 okt 2016 Zeeforel in het Lauwersmeer 8084 (Bron: Visionair 41) Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, verdween de natuurlijke verbinding tussen de zee en het achterland. Dit was desastreus voor trekvissen. Sinds 2012 werken Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het herstel van dit unieke systeem. Dit biedt kansen voor riviertrekvissen, in het bijzonder voor de zeeforel. 11 mrt 2016 1.000 grote zeeforellen in het Lauwersmeer uitgezet (video) 5989 Afgelopen woensdag 8 maart zijn in het kader van het project Vissen voor Verbinding, in de Volksmond het Zeeforelproject genoemd, 1.000 grote zeeforellen in het Lauwersmeer uitgezet. Dit is de tweede keer dat de vissen hier werden uitgezet.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.