Vis & water

Verduurzaming garnalenvisserij noodzakelijk

1943
02 feb 2023

De Coalitie Wadden Natuurlijk vindt het huidige beleid ten aanzien van garnalenvisserij in beschermde natuurgebieden niet langer houdbaar. Daarom hebben de acht partners in deze coalitie – waar Sportvisserij Nederland in zit om de belangen van de sportvisserij en een goede visstand te waarborgen – en negen natuurorganisaties een handhavingsverzoek neergelegd bij het Ministerie van LNV om snel te komen tot een beter beheer van de Waddenzee, waarbij een balans tussen natuurbescherming en visserij is gewaarborgd.

Vanwege de aangescherpte stikstofnormen en traag handelen van het Ministerie van LNV ontbreekt sinds 1 januari 2023 een geldige vergunning voor de garnalenvissers. Daarom heeft het ministerie een tijdelijke gedoogbeschikking verleend die negen maanden geldig is. Bovendien is het ministerie van plan om de garnalenvisserij per 1 oktober 2023 nog eens zes jaar te vergunnen onder de oude voorwaarden. Dit terwijl natuurorganisaties, de garnalensector en het ministerie al jaren met elkaar spreken over verduurzaming en het terugdringen van de schadelijke effecten op de natuur door de garnalenvisserij in onze kustwateren. Daarbij heeft de rechter vorig jaar november in een uitspraak over Natura2000-gebied de Voordelta op de steeds evidentere natuurschade van de garnalenvisserij gewezen en geoordeeld dat het ministerie in haar beleid ten onrechte de natuurbelangen onvoldoende meewoog.

Gedogen in plaats van verduurzamen

Aangezien het ministerie, ondanks die uitspraak, niet van plan is om uit zichzelf de garnalenvisserij in alle beschermde natuurgebieden in lijn te brengen met de natuurbelangen, vecht de Coalitie Wadden Natuurlijk samen met negen natuurorganisaties de door LNV verleende gedoogbeschikking aan. Dit enerzijds om verdere natuurschade en schade aan de visstand – wat nadelig uitpakt voor de sportvisser – te voorkomen. Anderzijds om de partijen onder druk te zetten om versneld aan tafel te gaan om een ordentelijke vergunning op te stellen die vanaf 1 oktober 2023 moet gaan gelden. De garnalenvisserij hoeft niet van het Wad of uit de kustwateren te verdwijnen, maar de visserij moet wel duurzamer worden en in lijn worden gebracht met de draagkracht van het systeem. Dit weet het ministerie al jaren, maar zij moet nu de regie nemen.

Wake-up call

Sportvisserij Nederland doet niet aan dit collectief mee om de garnalenvissers van het Wad af te krijgen, maar om een duurzame visserij, goede sportvisserijmogelijkheden en een gezonde natuur te dienen. Het hele proces en het verzoek tot handhaving van de garnalenvisserij is een wake-up call. Nog zes jaar doorgaan op de huidige voet is niet goed voor alle betrokken partijen en draagt niet bij aan een beter beheer van de Waddenzee. Ook de transitie naar een duurzame visserij, herstel van de onderwaternatuur en een integrale kustontwikkeling stagneert hierdoor. De natuurorganisaties, inclusief Sportvisserij Nederland, dringen er daarom bij LNV op aan om met de grootst mogelijke voortvarendheid het voortouw te nemen in het vinden van een balans tussen natuurbescherming en visserij. Daarbij is Sportvisserij Nederland bereid om een constructieve rol te spelen bij het oplossen van de problemen waar de natuur en de visserij voor staan.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.