Sportvisserij MidWest Nederland wint rechtszaak Veluwerandmeren

7387
15 jan 2016

De verlaging van het quotum voor de zegenvisserij in de wintermaanden op brasem, kolblei en blankvoorn op de Veluwerandmeren blijft gehandhaafd. Sportvisserij MidWest Nederland heeft de rechtszaak gewonnen die een beroepsvisser tegen dit besluit had aangespannen.

Sinds jaar en dag mocht de beroepsvisser volgens het quotum jaarlijks 96 ton brasem en 58 ton blankvoorn wegvangen uit het Veluwemeer en Drontermeer. Aangezien de visstand de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd, wilde Sportvisserij MidWest Nederland dit quotum aanpassen aan de actuele situatie.

Na een langdurige discussie tussen beroep en sport is de knoop uiteindelijk doorgehakt door een speciaal hiervoor ingestelde geschillencommissie. Die kwam medio 2014 tot een advies om het quotum bij te stellen naar 17 ton brasem/kolblei voor het Veluwe- en Drontermeer en geen quotum meer voor het vangen van blankvoorn. Ook voor het Wolderwijd werd geadviseerd om het quotum in dezelfde mate te verlagen.

Kort geding en bodemprocedure

Sportvisserij MidWest Nederland heeft het advies en daarmee de nieuwe quota overgenomen in de zegenvergunningen voor de beroepsvisserij op alle Veluwerandmeren. De uitgifte van deze zegenvergunningen is een verplichting voor de sportvisserij en opgenomen in de visrechtovereenkomst tussen het Rijk en Sportvisserij MidWest Nederland.

De beroepsvisser op het Veluwemeer en Drontermeer spande hier een kort geding tegen aan om de verlaging van het quotum ongedaan te maken. Dit verloor hij, waarna hij een bodemprocedure tegen Sportvisserij MidWest Nederland instelde. Daarin eiste hij onder meer vernietiging van het advies, een veel hoger quotum en een schadevergoeding van meer dan 150.000 euro.

Veranderde visstand

In de rechtszaak die onlangs diende – waarbij Sportvisserij MidWest Nederland juridisch werd ondersteund door Sportvisserij Nederland – werd de beroepsvisser wederom in het ongelijk gesteld door de rechter. Sportvisserij MidWest Nederland is blij met deze uitspraak aangezien die de quota voor de Randmeren naar een verantwoord niveau brengt.

De verlaging van het quotum is namelijk niet zonder reden. De visstand is in de loop der jaren samen met de waterkwaliteit veranderd. Doordat er steeds minder voedsel in het water zit, is er geen draagkracht meer voor grote hoeveelheden brasem, kolblei en blankvoorn zoals die in het verleden op de Veluwerandmeren voorkwamen. Om de visstand optimaal te houden voor sport- en beroepsvisserij, moet duurzaam worden gevist.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.