Vis & water

Visionair 4 juni 2007

Zijlijnen 15 jun 2007 Zijlijnen De zijlijnen in Visionair 4 gaan onder meer over de elft, aalhevel en nog meer.... Stelling: Zomerbemonsteringen zijn onverantwoord 15 jun 2007 Stelling: Zomerbemonsteringen zijn onverantwoord De belangstelling voor het bemonsteren van visstanden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor de meeste wateren zijn visstandbeheerscommissies (VBC’s) ingesteld die voor het te voeren viss... De terugkeer van de gestreepte zeebaars (Morone saxatilis) : 'Duurzaam visserijbeheer bestaat' 15 jun 2007 De terugkeer van de gestreepte zeebaars (Morone saxatilis) : 'Duurzaam visserijbeheer bestaat' Het spectaculaire herstel van de gestreepte zeebaars aan de oostkust van de Verenigde Staten wordt beschouwd als een van de grootste successen van het gericht beheer van zeevisbestanden. Daarnaast laa... De ondergang van een unieke riviertrekvis 15 jun 2007 De ondergang van een unieke riviertrekvis Op basis van vangst- en trendanalyses luiden veel wetenschappers inmiddels de noodklok over de achteruitgang van de aal. Niet alleen over de Europese aal, ook aalsoorten als de Amerikaanse, Japanse en... Fosfaatabemesting Noordzee: een kritische beschouwing 15 jun 2007 Fosfaatabemesting Noordzee: een kritische beschouwing Door de introductie van fosfaatvrije wasmiddelen en betere afvalwaterzuivering zit er volgens de beroepsvisserij onvoldoende voedsel in het Noordzeewater. Dit zou de oorzaak zijn van het teruglopen va... Zwemefficiëntie en reproductiesucces van de schieraal: Echt vet! 15 jun 2007 Zwemefficiëntie en reproductiesucces van de schieraal: Echt vet! Vet speelt een sleutelrol in de levenscyclus van de aal. De vetvoorraad wordt gebruikt voor de maandenlange zwemtocht naar de Sargassozee en levert daarnaast de benodigde energie voor het nageslacht. ... Integrale aanpak stroomgebied de Mark 15 jun 2007 Integrale aanpak stroomgebied de Mark Waterbeheerders zijn de afgelopen jaren volop aan de slag gegaan om wateren weer optrekbaar te maken voor vissen. Vissen houden zich echter niet aan landsgrenzen en bij het herstellen van migratiemoge... Ruisvoorn ; gidssoorat voor een ecologisch gezond polderwatersysteem 15 jun 2007 Ruisvoorn ; gidssoorat voor een ecologisch gezond polderwatersysteem De ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus) of rietvoorn zoals de officiële naam volgens de Visserijwet luidt, staat in ons land van oudsher bekend als een vissoort die kenmerkend is voor gezonde,... Vismonitoring conform de KRW 15 jun 2007 Vismonitoring conform de KRW Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwier... Lawaai onder water : De invloed van geluid op vissen 15 jun 2007 Lawaai onder water : De invloed van geluid op vissen Bijna iedere sportvisser zal het weten: als je te luidruchtig bent aan de waterkant gaat de vis ervandoor. Ondanks deze visserswijsheid zullen velen zich niet realiseren hoe belangrijk geluid voor vis...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.