Vis & water

Stelling: Zomerbemonsteringen zijn onverantwoord

15 jun 2007

De belangstelling voor het bemonsteren van visstanden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor de meeste wateren zijn visstandbeheerscommissies (VBC’s) ingesteld die voor het te voeren visserijbeheer afhankelijk zijn van visstandgegevens. Daarnaast verplicht de Kaderrichtlijn Water waterbeheerders de toestand van het water mede aan de hand van de aanwezige visstand te beoordelen. Teneinde een zo representatief mogelijk beeld van de visstand te krijgen wordt in grote, open wateren bij voorkeur in de zomerperiode bemonsterd. Een nadeel van bemonsteren in de zomer is dat de vis, door de hogere watertemperatuur, eerder beschadigd raakt. Zomerbemonsteringen zouden daardoor tot een aanzienljike sterfte van de gevangen vis kunnen leiden. De vraag is of dit nadeel opweegt tegen het voordeel van de representativiteit. Visioniar peilde de mening bij een drietal ervaringsdeskundigen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide