Europese rechtbank wil meer bescherming watermilieu bij projecten

5555
03 jul 2015

Op woensdag 1 juli 2015 heeft de hoogste rechtbank van de Europese Unie uitspraak gedaan over het uitdiepen van rivier de Weser in Duitsland.

Foto: 'knakaal' - paling, beschadigd door turbines van een waterkrachtcentrale

Het oordeel van de rechter komt erop neer dat er in de toekomst veel meer rekening zal moeten worden gehouden met de schade die aan het watermilieu wordt toegebracht bij het verlenen van vergunningen voor projecten in onze watersystemen.

Deze uitspraak zal ook voor onze Nederlandse rivieren verstrekkende gevolgen hebben in relatie tot de uitvoering van de Kader Richtlijn Water. Voor nieuwe initiatieven die een negatief effect hebben op het watermilieu -zoals het bouwen van waterkrachtcentrales- ligt de lat nu hoger. Er zal meer rekening moeten worden gehouden met de negatieve effecten op de visstand en het milieu.

De rechter gaf aan dat er alleen een uitzondering gemaakt mag worden wanneer er zeer zwaar maatschappelijke belangen meewegen. Voor waterkracht is dat in Nederland niet het geval omdat de minimale opbrengsten van energie uit waterkracht niet opwegen tegen de enorme schade die het toebrengt aan de visbestanden in de rivieren.

Sportvisserij Nederland voelt zich flink gesterkt met de uitspraak van de Europese rechtbank in haar strijd om schade door waterkracht aan de visstand terug te dringen.

Bron: G Captain

Gerelateerde berichten
09 jun 2015 Nederland geen waterkrachtland 3829 Donderdag 4 juni vond het Landelijk Overleg Waterkracht, georganiseerd door Sportvisserij Nederland, plaats in het Watermuseum in Arnhem. Dit om de problematiek rond waterkracht in Nederland onder de aandacht te brengen en te komen tot een gezamenlijke visie. 07 jan 2015 Strenge eisen waterkrachtcentrales 6709 Rijkswaterstaat (RWS) heeft een nieuwe Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren gepubliceerd in december 2014. Daarmee is deze Beleidsregel direct van kracht geworden. 09 jul 2014 Zienswijze waterkracht 6409 Het kabinet ziet waterkracht als een belangrijke nieuwe bron van duurzame energie. Waterkracht veroorzaakt echter ook vissterfte doordat vissen worden verhakseld in de ronddraaiende schoepen van de turbines. Sportvisserij Nederland heeft daarom haar reactie gegeven op het ontwerp van de nieuwe beleidsregel waterkrachtcentrales. 24 jun 2014 Motie beperking vissterfte door waterkracht aangenomen 7259 Door een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland is vandaag in de Tweede Kamer een motie aangenomen die moet leiden tot sterke reductie van de vissterfte door waterkrachtcentrales (WKC’s). Inzet van de motie was om de cumulatieve vissterfte terug te dringen naar een maximaal toegestane norm van 10%. Dit houdt in dat het aandeel van de WKC’s als oorzaak van vissterfte niet groter mag zijn dan 10% van de totale vissterfte. Deze maatregel geldt voor de gehele Maas van Eijsden tot en met Lith. Hierdoor zijn we weer een stap dichterbij het terugdringen van vissterfte als gevolg van WKC’s. Sportvisserij Nederland bedankt Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) voor het indienen van deze motie. 25 mrt 2013 Slechts 2% uitgezette smolts in de Maas bereikt de Noordzee 9192 Teveel obstakels hinderen vismigratie in de Maas. Het uitzetten van smolts in de Maas om de zalm te herintroduceren blijkt onvoldoende effect te sorteren. Stuwen, waterkrachtcentrales, sluizen en het ontbreken van een geleidelijke zoet-zoutovergang zorgen ervoor dat er vrijwel geen volwassen zalm terugkeren naar de bovenstroom van de rivier.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.