Strenge eisen waterkrachtcentrales

6563
07 jan 2015

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een nieuwe Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren gepubliceerd in december 2014. Daarmee is deze Beleidsregel direct van kracht geworden.

In het kort komt het erop neer dat RWS toestaat dat op de gestuwde delen van de Maas en Lek 5 waterkrachtcentrales met minimale sterfte (0,1%) gebouwd mogen worden. Deze norm van 0,1% is erg laag. In principe is Sportvisserij Nederland blij met deze lage norm, want deze kan in de toekomst door vertaald worden naar andere initiatieven, bijvoorbeeld op regionale wateren.

Bestaande centrales

Sportvisserij Nederland vindt het wel opmerkelijk dat de bestaande centrales weer buiten schot blijven. In februari 2012 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat er geen ruimte is voor een nieuwe waterkrachtcentrale op de Maas, omdat de sterfte bij de bestaande centrales de norm van 10% ver overschrijdt. Deze zaak bij de Raad van State betrof een vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Ondertussen is er ook een motie (Jacobi en Veldhoven, 19 juni 2014 27 625) aangenomen in de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat de twee waterkrachtcentrales bij Lith en Linne de grootste knelpunten zijn voor de migratie van trekvissen (Imares rapport CO107/13). In de motie wordt opgeroepen om bij de waterkrachtcentrale van Linne experimenten toe te staan, waardoor de sterfte bij beide centrales ver onder de 10% komt te liggen. De motie is o.a. door Sportvisserij Nederland voorbereid.

Ondertussen is er door een ondernemer weer een nieuwe vergunning aangevraagd voor de bouw van een waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Sportvisserij Nederland is enerzijds positief dat een strenge norm wordt gehanteerd, maar vindt dat er eerst wat aan de veel te hoge sterfte voor trekvissen bij de bestaande waterkrachtcentrales moet worden gedaan, voordat er verder gegaan kan worden met eventuele nieuwe centrales.

-> Lees de hele Beleidsregel

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.