Vis & water

Beroep staand want Europoort (update)

7056
16 jun 2016

Het bezwaar dat Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft aangetekend tegen de twee eind vorig jaar uitgegeven vergunningen voor het vissen met staand want in het Maasvlakte-/Europoortgebied is afgewezen. Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat in beroep tegen deze beslissing

Eind vorig jaar gaf het ministerie van Economische Zaken twee vergunningen uit voor het vissen met maximaal 2.500 meter staand want in het Europoortgebied die lopen tot eind 2018. Aangezien Sportvisserij Zuidwest Nederland van mening is dat de staand wantvisserij in het zeehavengebied van Rotterdam niet goed is gereguleerd, heeft zij in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland bezwaar aangetekend tegen de uitgegeven vergunningen.

Ook andere partijen uit de hengelsportsector – hengelsportwinkeliers, visgidsen en andere ondernemers – hebben bezwaarschriften ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.


Staand want


Motivatie bezwaren


De bezwaren werden echter afgewezen door het ministerie. Aangezien Sportvisserij Zuidwest Nederland het hier niet mee eens is, heeft zij beroep ingesteld. De redenen hiervoor zijn divers van aard.

Zo geeft de staand wantvisserij fysieke overlast waardoor het aantal beschikbare visstekken afneemt voor de 100.000 unieke sportvissers die dit gebied jaarlijks bezoeken en is er geen overleg geweest met de sportvisserijsector voordat de vergunningen werden verleend – terwijl die als belangrijke belanghebbende expliciet wordt genoemd in het beleidsbesluit van het ministerie.

Bovendien staat de zeebaarsstand zeer sterk onder druk, geldt voor de netten geen minimum maaswijdte zodat ook jonge, ondermaatse vis hierin zou kunnen sterven en leggen ook migrerende vissoorten als bijvangst het loodje in de netten. Zodra er nieuws is omtrent het beroep, lees je dit op deze website en www.sportvisserijzwn.nl.

Gerelateerde berichten
23 feb 2016 Recreatieve staand wantvisserij strijdig met zeebaarsmaatregelen 8957 Sportvisserij Nederland is verbaasd over de brief inzake de recreatieve staand wantvisserij die staatssecretaris Van Dam gisteren aanbood aan de Tweede Kamer. Dit gezien het feit dat dit type visserij strijdig is met de onlangs door de EU afgekondigde zeebaarsmaatregelen voor 2016. Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen van de staatsecretaris. 09 feb 2016 Bezwaar aangetekend tegen staand wantvisserij Europoort- en Maasvlaktegebied 5472 Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen de twee eind vorig jaar uitgegeven vergunningen voor het vissen met staand want in het Europoortgebied. Ook andere partijen uit de hengelsportsector hebben bezwaarschriften ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. 17 dec 2015 Zeebaarsmaatregelen 2016: EU meet met twee maten 17371 De door de EU genomen zeebaarsmaatregelen voor 2016 zijn met ongeloof en grote verontwaardiging ontvangen door de Europese sportvisserij. Waar de recreatieve sector flink moet inleveren, mogen bepaalde commerciële sectoren ongehinderd doorvissen op het al zo ernstig bedreigde zeebaarsbestand. 18 nov 2015 Uitspraak beroepszaak staand want visserij Rotterdamse havenmonding 9494 Door Sportvisserij Zuidwest Nederland is beroep ingesteld bij de rechtbank tegen drie vergunningen die zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken voor het vissen met staand want in de Rotterdamse havenmonding. Deze week deed de rechtbank uitspraak. 23 sep 2015 'Triest om te zien, de vis kan nergens meer heen' 7274 Bron: PZC. Ik erger me er dood aan. Ze vissen met die netten alles weg. Ik heb dit jaar nog geen zeebaars gevangen", moppert sportvisser Harry Beek uit Dieren. Kniehoog staand in de zee voor het Westkapelse Badstrand tuurt hij naar z'n hengel. Nog steeds niks aan de haak. 23 jul 2015 Update staand wantvisserij Europoort/Maasvlakte 3969 Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de staand want visserij in het Rotterdamse havengebied. Binnenkort zal het hoger beroep worden behandeld. Een update over wat er precies speelt en aan de procesgang vooraf ging. 01 jun 2015 Partnership met Havenbedrijf Rotterdam 3885 Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat dit najaar de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam intensiveren. De eerste aanzet hiervoor werd afgelopen week gegeven tijdens een gezamenlijk overleg. Dit najaar gaan de organisaties een partnership aan. 21 okt 2014 Bezwaarschrift nettenvisserij Nieuwe Waterweg 6137 Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen de drie afgegeven vergunningen voor de staand wantvisserij in het Europoortgebied en de Maasmonding. Vervolgens is begin oktober de motivatie hierachter, middels een sterk onderbouwd bezwaarschrift, ingediend aan de vergunningverlener: het Ministerie van Economische Zaken. 03 sep 2014 7,5 km staand want in Europoort en Maasvlakte toegestaan! 7326 Het Ministerie van Economische zaken heeft drie beroepsvissers toestemming verleend voor het vissen met staand want in het Europoort en Maasvlakte gebied. Dit blijkt uit de vergunningen die door Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn opgevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.