Beroepsvisserij

23 feb 2018

Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.

Nederland is een waterland. Veel van onze natuur is hierop gebaseerd; zowel onder als boven water – menig watervogel is afhankelijk van de visstand. Een natuurlijke, evenwichtig opgebouwde visstand in onze wateren is daarom van groot belang. Bovendien is een aantrekkelijke visstand van levensbelang voor de sportvisserij.

Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders en tienduizenden buitenlanders genieten jaarlijks van de hengelsport. De sportvisserij biedt hen een intense natuurbeleving, vrijheid, ontspanning en avontuur aan of op het water. Nagenoeg de meeste gevangen vis wordt weer voorzichtig teruggezet. De sportvisserij is duurzaam en biedt miljoenen euro’s omzet en duizenden banen in onder meer de hengelsport- en recreatiesector.

Onacceptabel

Nederland telt veel grote wateren die, mits goed ingericht en beheerd, een goede visstand kunnen herbergen. De ‘rente’ hiervan kan worden geoogst. Geringere hoeveelheden vis maken de visstand echter steeds kwetsbaarder voor grootschalige onttrekking door de beroepsvisserij, met overbevissing tot gevolg.


Duurzaamheid en ‘wise use’ zijn soms ver te zoeken, met alle nadelen van dien voor alle betrokkenen: de visstand, de natuur, de sportvisserij en de beroepsvisserij zelf. Voor de hengelsport is dit onacceptabel, en dit zou eigenlijk voor de hele samenleving moeten gelden. Alle sectoren in Nederland moeten duurzaam te werk gaan.

Ook de beroepsbinnenvisserij zou haar milieu- en natuurbelasting moeten reduceren en de ‘input en output’ registreren. De rijksoverheid en waterbeheerders verstrekken echter nog steeds vergunningen die het mogelijk maken om onbeperkt vis te onttrekken. Dit past absoluut niet meer in de eenentwintigste eeuw.


Nieuwe koers

De beroepsbinnenvisserij is qua voedselvoorziening, werkgelegenheid en omzet slechts van beperkt belang – de meeste consumptievis komt uit de viskweek of zeevisserij. Het open water biedt ook onvoldoende ruimte aan de huidige beroepsvissers voor een gezonde bedrijfsvoering en een redelijk, duurzaam vergaard inkomen. Daarom zal moeten worden gewerkt aan uitkoop (met name op het IJsselmeer) en het aanboren van inkomsten uit bijvoorbeeld recreatie, visstandonderzoek of beheer.

Verder dient planmatig te worden bepaald welke ‘rente’ kan worden onttrokken zonder de andere belangen te schaden. Regulering, registratie van vangsten, transparantie, toezicht en handhaving zijn daarbij essentieel. Dit alles vergt een nieuwe koers waarbij overheden, natuur-, sport-, en beroepsvisserijorganisaties gaan samenwerken en duidelijke afspraken maken. Alleen dan is er een mooi toekomstperspectief voor de visstand en alle betrokken partijen.

Bron: Hét Visblad

Gerelateerde berichten
     29 okt 2018 Sportvisserij verankerd in meerjarenplan Western Waters 538 Het Europees Parlement heeft eind vorige week een aantal belangrijke aanpassingen bij het meerjarenplan voor de Western Waters aangenomen. Deze pakken goed uit voor de sportvisserij.      26 okt 2018 Unieke samenwerking sport- en beroepsvisserij voor betere visstand op Zuidelijke Randmeren 1801 De beroepsvissers en sportvisserij op de zuidelijke randmeren gaan de komende vier jaar een uniek experiment uitvoeren. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben daarvoor vandaag een overeenkomst ondertekend in Putten. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende meren niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem en blankvoorn gevist wordt en een periodieke monitoring van de visstand plaatsvindt.      09 okt 2018 2 beroepsvissers Oosterschelde geverbaliseerd 1582 Recent hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Oosterschelde een zeer grote hoeveelheid van 87 stuks aalvistuigen aangetroffen waarmee in deze periode niet mag worden gevist.      20 sep 2018 Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer 1562 Een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij, waarbij het herstel en behoud van de visstand bepalend is voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hierover overeenstemming bereikt met beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat en stichting Het Blauwe Hart.      20 aug 2018 Paling onder druk door verborgen miljoenenhandel (video) 11205 Dat het met de paling beter gaat is een fabel. De vis, die al sinds 2010 op de Rode Lijst staat, staat nog steeds onder druk. Een onderbelicht, hardnekkig probleem is het grootschalig wegvangen van glasaal (jonge paling) door stropers. De Duitse journalist Marcus Pfeil zocht haarfijn uit hoe dat werkt.      26 apr 2018 Juridische stand van zaken 2715 Om de belangen van de sportvisserij te behartigen, wordt er regelmatig een beroep gedaan op de juristen van Sportvisserij Nederland. Hieronder bespreken we kort een aantal zaken om aan te geven wat er momenteel op juridisch vlak speelt.      06 apr 2018 Update: ontheffing zegenvisserij Klop weer ingetrokken 9655 Op woensdag 4 april is door de NVWA bij visserijbedrijf Klop een controle uitgevoerd. Ter plaatse is vastgesteld dat het visserijbedrijf aan het vissen was met de zegen in water waarvoor het geen toestemming had gekregen. Hierdoor was er sprake van illegale visserij.      06 apr 2018 Aanpak visserij IJsselmeer 2124 De situatie van de visstand op het IJsselmeer is sinds 2012, ondanks alle inspanningen, niet verbeterd. Minister Carola Schouten van LNV moet daarom nu de regie nemen en op zeer korte termijn komen met een duurzame oplossing. Dat zeiden diverse Tweede Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg visserij.      05 apr 2018 Voorlopige voorziening afgewezen, beroepsvisser betrapt 7278 De rechtbank van Breda heeft de voorlopige voorziening die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd afgewezen. Dit betekent dat Visserijbedrijf Klop tot en met 7 april een ontheffing heeft om door te vissen met de zegen. Wat hij tijdens de rechtszaak deed in een gebied waar hij op dat moment niet mocht vissen.      30 mrt 2018 Ontheffing zegenvisserij verleend 20452 Het ministerie van LNV heeft een ontheffing verleend aan visserijbedrijf Klop om in de eerste week van april nog met de zegen te vissen. Hierdoor is het mogelijk dat je in het Benedenrivierengebied beroepsvissers op het water bezig ziet terwijl dit op grond van artikel 6 van het Reglement voor de binnenvisserij niet is toegestaan.      26 mrt 2018 Beroepsvisserij onder de loep in Andere Tijden 1752 Het geschiedenisprogramma Andere Tijden dook vorige week in de wereld van de beroepsvisserij. De uitzending geeft een interessant kijkje in de wereld van de vissers, waarbij ze zelf ook uitgebreid aan het woord komen en toegeven zich niet altijd aan de regels te houden. Of, zoals een beroepsvisser in de docu zegt: "We waren de boel op grote schaal aan het flessen".      23 feb 2018 Dossier: beroepsvisserij 3837 Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.
Divide

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.