Sportvisserij verankerd in meerjarenplan Western Waters

4027
29 okt 2018

Het Europees Parlement heeft eind vorige week een aantal belangrijke aanpassingen bij het meerjarenplan voor de Western Waters aangenomen. Deze pakken goed uit voor de sportvisserij.

De Western Waters beslaan de belangrijkste zeebaarsgebieden. Om die reden is het zeebaarsbeheer voor de Noordzee in ditzelfde plan opgenomen, ook al behoort de Noordzee zelf niet tot de Western Waters. Op verzoek van de European Anglers Alliance (EAA) en de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) wordt het beheer van het noordelijke en zuidelijke zeebaarsbestand samengevoegd. Dit draagt bij aan een beter beheer en vergroot de kansen op een hogere bag limit voor onze regio. Bovendien werd rond de scheidslijn tussen noord en zuid veel gesjoemeld met zeebaarsaanlandingen. Die fraude gaat hiermee tot het verleden behoren.Sterkere positie

Verder mag er volgens dit plan bij het verdelen van de quota niet langer enkel naar de impact van de hengelsportsector op de bestanden worden gekeken. Vanaf nu dient ook het sociaaleconomisch belang te worden gewogen. Na jarenlang lobbyen is dit voor het eerst dat de positie van de sportvisserij zo nadrukkelijk wordt genoemd. Daarmee is dit besluit weer een stap naar een volwaardige erkenning van de hengelsport in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Een ander praktisch punt is dat de aanlandplicht niet voor de sportvisserij gaat gelden. Als sportvissers vis terugzetten heeft deze immers een zeer grote kans op overleving. Bepaalde vormen van beroepsvisserij kunnen ook ontheffingen krijgen van de aanlandplicht, als ze hoge overleving kunnen aantonen.

Volgende stap

Nu dit plan is aangenomen door het Europees Parlement, is de volgende stap om deze amendementen de komende maanden succesvol door de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers te loodsen. Alain Cadec – de invloedrijke voorzitter van de PECH commissie van het parlement en de stuwende kracht achter deze aanpassingen van het originele plan – heeft daar veel vertrouwen in nu er een ruim mandaat vanuit het parlement ligt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.