Forse beperking brasemvisserij op IJsselmeer en Markermeer

3384
17 apr 2021

Minister Carola Schouten (LNV) heeft begin april besloten de brasemvisserij op het IJsselmeer en Markermeer voor de beroepsvisserij te beperken tot twee zegendagen per vergunninghouder. Deze forse beperking gaat in voor het visseizoen 2021-2022.

Reden is het wetenschappelijk advies van Wageningen Marine Research (WMR) om de vangst van brasem geheel te stoppen met als doel te komen tot herstel van de slechte brasemstand.


 

Naar twee zegendagen per jaar


Tot nu toe mochten de 18 vergunninghouders zeven dagen per jaar met de zegen vissen op het Markermeer en IJsselmeer. Drie beroepsvissers beoefenden deze vorm van visserij en huurden rechten van de andere vergunninghouders.

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zeer slecht gaat met de brasemstand op het Markermeer en IJsselmeer werd geadviseerd de brasemvangst met de zegen geheel te stoppen.

De minister heeft daarop besloten het aantal zegendagen per jaar per vergunninghouder terug te brengen van zeven naar twee ingaande per visseizoen 2021-2022.

Herstel visstand IJsselmeergebied

 
Deze maatregel is vooraf besproken in de bestuurlijke regiegroep Verduurzaming visserij IJsselmeergebied, waarvan deel uitmaken het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland, de PO IJsselmeer, de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland.

De regiegroep werkt aan de uitvoering van een actieplan om tot herstel van de visstand, natuurwaarden en een duurzame visserij in het IJsselmeergebied te komen. Hiervoor is ook een budget van 9 miljoen euro beschikbaar. Doel is herstel van de visstand en vissen binnen de ‘rente’ van het ecosysteem.

Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland waren voor een nul vangst van brasem. De vijf overheidspartijen wilden een beperking tot maximaal twee visdagen met de zegen per vergunninghouder. Uiteindelijk is de verwachting dat dit tot een forse reductie van de vangst zal leiden en hopelijk tot herstel van de brasemstand. WMR zal de ontwikkeling van het brasembestand blijven monitoren.

Gerelateerde berichten
11 dec 2020 Onderzoek zuidelijke randmeren halverwege 3246 Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren sinds 2018 samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) hier een groot, vierjarig visstandonderzoek uit. Het onderzoek is halverwege en heeft al interessante resultaten opgeleverd. 09 okt 2020 Minister Schouten gaat voor verbetering visstand IJsselmeer en Markermeer 2705 Minister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer haar plan gestuurd hoe zij de visstand in het IJsselmeer en Markermeer wil verbeteren en tot een duurzame beroepsvisserij wil komen. Over het herstel van de visstand in het IJsselmeergebied wordt al jarenlang gesproken door de ministeries van LNV en I&W, de omliggende provincies, Vogelbescherming Nederland, de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, de PO IJsselmeer (beroepsvisserij) en Sportvisserij Nederland. In de brief naar de Tweede Kamer zijn nu tal van concrete acties en een planning aangegeven. 12 jun 2020 Waar verblijft de brasem in de randmeren? 4542 Om meer zicht te krijgen op de brasempopulatie in de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) onderzoeken Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland de migratie van deze vissoort in het gebied. Het onderzoek moet bijdragen aan duurzame vangstquota op brasem voor de beroepsvisserij. 05 feb 2019 Topvangsten in het IJsselmeer verklaard 16699 IJsselmeervissers hebben vorig jaar topvangsten behaald op het IJsselmeer. Er is ruim honderd ton méér zoetwatervis (met name paling en snoekbaars) gevangen, terwijl de algehele trendgegevens laten zien dat het niet goed gaat met de visstand in het IJsselmeergebied. Hoe is dit te verklaren? Jaap Quak, projectmanager IJsselmeer bij Sportvisserij Nederland, geeft uitleg. 20 sep 2018 Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer 5169 Een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij, waarbij het herstel en behoud van de visstand bepalend is voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hierover overeenstemming bereikt met beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat en stichting Het Blauwe Hart. 12 okt 2017 Visstand IJsselmeer-Markermeer: gedeelde werkelijkheid 18638 (Bron: Visionair) Met de visstand en de visserijmogelijkheden in het IJsselmeer-Markermeer is het al lang niet best gesteld. Een eensluidende mening over de oorzaken ontbrak echter. De Stichting Transitie IJsselmeer heeft het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke feitenbasis. Wetenschappers, maatschappelijke organisaties en beroepsvissers delen nu ‘de werkelijkheid’ over het wel en wee van de visstand en de visserij in onze grootste binnenwateren.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.