LNV'ers leveren huzarenstukje

6553
19 feb 2008

De Tweede Kamer heeft deze week de nota Dierenwelzijn en de agenda Diergezondheid vastgesteld. Na de stemming over maar liefst 69 moties blijkt dat er nauwelijks wijzigingen zijn aangebracht. Hieruit wordt duidelijk dat er bij het voorbereiden en schrijven van de nota's door LNV'ers, een huzarenstukje is geleverd. Hulde en waardering voor alle mensen die hier geweldig hard aan hebben gewerkt.

Bron: minlnv.nl (web-log Minister Verburg)

Jammer dat de Partij voor de Dieren niet deelnam aan het debat, dat zo'n vijftien uur heeft geduurd. In de eerste termijn van het debat gaven mevrouw Thieme en mevrouw Ouwehand tot mijn grote verbazing aan, geen bijdrage te zullen leveren aan het debat. In de tweede termijn, een week later, doen ze dat evenmin. Heel bijzonder, voor een politieke partij die het opkomen voor dierenbelangen als absolute doel heeft. Het moet voor burgers die speciaal op de partij voor de dieren hebben gestemd, een enorme teleurstelling zijn dat, juist als het debat over het welzijn en de gezondheid van dieren gaat, 'hun' partij niet meedoet aan het debat.

Wel diende de fractie 41 moties in, waarvan er drie zijn gesteund door de Kamer. Met die drie kan ik goed uit de voeten. Ik heb grote waardering voor 'het verstand' waarmee de Kamer over alle moties heeft gestemd.

De pakweg dertig wilde dieren in het circus mogen blijven doen waar zij goed en gelukkig in zijn en daarmee duizenden mensen en vooral kinderen vermaken. Ook de ronde vissenkom overleeft de stemming.

Dinsdag breng ik een werkbezoek op Urk. De toekomst van de visserijsector staat op de agenda. Ik ben zeer ingenomen met de nota die het CDA van Urk heeft geschreven over de toekomst. Daarin staan innovatie en verduurzaming centraal. Met eventuele sanering als noodzakelijk sluitstuk. Die visie sluit naadloos aan bij de mijne. Er is en moet perspectief blijven voor een gezonde visserijsector in ons land. Dat is precies de reden waarom ik van het extra budget dat het kabinet uittrekt voor de visserij, ruim 75 procent wil besteden aan vernieuwing, zoals, schone en zuinige motoren, nieuwe vismethoden, nieuw vistuig en het benutten van mogelijkheden om via samenwerking in de keten aan waardetoevoeging te doen.

Samenwerking heeft bijvoorbeeld de tuinbouwsector vanuit de problemen in een absolute voorhoede gebracht. Dat is ook de ontwikkeling die ik zie en stimuleer in de agrarische sector. Na een bezoek aan de burgemeester maak ik bekend zes miljoen euro te willen investeren in het opzetten van kenniskringen. Leren van elkaar en het samenbrengen van wetenschap en praktijk. Tijdens het bezoek aan het visverwerkingsbedrijf Baarssen blijkt dat vader en dochter ondernemer reeds voluit inspelen op de veranderende vraag van consumenten als u en ik.

Voor het debat over Natura 2000 zijn twee vergaderzalen nodig om alle belangstellenden te herbergen. Prachtig en terecht, dat natuur en biodiversiteit op zoveel aandacht mogen rekenen. Hier staat 'rentmeesterschap' centraal. Hoe zorgen we dat in ons land natuur en sociale en economische activiteiten op een zodanige wijze met elkaar combineren, dat zowel wonen, werken als recreëren aantrekkelijk blijft. En hoe borgen we dat ook voor volgende generaties. Daarnaast willen we ook volgende generaties koeien in de wei, zodat kinderen kunnen leren dat melk van de koe komt, dat een koe pas melk geeft nadat zij een kalfje krijgt. En dat kaas niet van eieren en meel wordt gemaakt maar ook van melk. Mijn voorstel om provincies de keuze te geven om eerst - samen met organisaties - een beheerplan op te stellen, voordat ik gebieden definitief aanwijs, krijgt steun van de Kamer. De mouwen kunnen worden opgestroopt.

Bron: minlnv.nl (web-log Minister Verburg)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.