HSV Service

Visplannen VBC's Rijkswateren

8411
27 okt 2010

Alle hengelsportverenigingen die visrechten huren op de rijkswateren (de grote rivieren, kanalen en meren) hebben eind 2009 een brief gehad van het Ministerie van LNV dat er eind 2010 een visplan voor deze wateren moet liggen.

De Visstandbeheercommissies (VBC’s) op de rijkswateren hebben de opdracht die visplannen te maken. Zij worden daarbij ondersteund door de federaties en Sportvisserij Nederland, die daarvoor subsidie heeft ontvangen van het Ministerie.

Met de visplannen vraagt de overheid de sport- en beroepsvisserij zich te verantwoorden voor hun visserij. Het is geen eenvoudige opdracht om binnen een jaar tijd voor alle achtien VBC’s op de Rijkswateren een visplan op te stellen en voor de gestelde deadline van 1 november bij Rijkswaterstaat aan te leveren.

Rijkswaterstaat zal deze visplannen daarna toetsen op de Europese Kaderrichtlijn Water. Wordt zo’n visplan goedgekeurd, dan mag er vanaf 1 januari alleen nog conform dat visplan worden gevist. De visplannen bieden openheid van zaken en tevens de mogelijkheid om de sportvisserijbelangen aan Rijkswaterstaat duidelijk te maken.

Misverstand

Een misverstand is dat de sportvisserij via de visplannen gedwongen zou worden om de beroepsvissers toestemming te geven vis te ‘benutten’. Uitgangspunt is dat de visrechthebbende (degene die het visrecht huurt) zelf bepaalt hoe er van het visrecht gebruik wordt gemaakt, uiteraard binnen de kaders van de overheid.

In het visplan beschrijven we als sportvisserij hoe we vissen, welke regels we hanteren, wat we weten over de visstand, wat we aan vis in het water uitzetten en hoeveel vis we uit het water halen voor eigen consumptie. De beroepsvisserij doet hetzelfde, zodat ook de sportvisserij daar een goed beeld bij krijgt. Kijk voor meer informatie over VBC’s en visplannen op www.visstandbeheercommissie.nl.

Bron: Hét Visblad november 2010

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.