HSV Service

Proef met aalbeheer in VBC's Europa verplicht de lidstaten om het beheer van de aal serieus op te pakken.

5991
17 sep 2007

Voor 31 december 2008 moet Nederland een aalbeheerplan gereed hebben. Een niet vrijblijvende opgave! Wanneer er geen aalbeheerplan komt zal de visserij op aal met 50% worden gereduceerd, ook wanneer het aalbeheerplan een onvoldoende krijgt van de EU, zal de visserij met 50% gereduceerd moeten worden.

Kort samengevat komt het beheerplan erop neer dat de huidige visserij op aal beschreven moet worden, dat er een sluitend systeem komt voor vangstregistratie en controle en dat er maatregelen moeten worden getroffen die erop gericht zijn de schieraaluitrek op 40% van het niveau van voor 1980 te brengen.

Verder moet een groot deel van de glasaalvangst bestemd worden voor uitzet in Europa, te beginnen met 35% in 2009 oplopend tot 60% in 2013. Nederland heeft de ambitie om het beheerplan in overleg met de direct belanghebbenden op te stellen. Dit betekent dat iedere Visstandbeheercommissie (VBC) moet bijdragen aan dit beheerplan.

De VBC's in Nederland hebben nog geen ervaring met aalbeheer. Daarnaast zijn er nog veel vragen rond het beheer van de aalstand. Daarom wordt op initiatief van Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers een proef - 'de aalpilot' - gestart voor de VBC Veluwe Randmeren en de VBC Rijnlands Boezem. Het Ministerie van LNV heeft toegezegd de aalpilot financieel te steunen. Het doel van de aalpilot is om voor de VBC's een breed gedragen, aalbeheerplan op te stellen. Samen met het landelijke onderzoek moet de aalpilot gaan bijdragen aan het op te stellen nationaal beheerplan.

Verder moet de aanpak in de aalpilot een voorbeeldfunctie hebben voor andere VBC-gebieden. In de aalpilot zullen onder andere de volgende zaken uitgewerkt worden: . vangstregistratie en registratie van de visserij inspanning; . omvang stroperij op aal en stroperijaanpak; . merk-terugvang experiment met schieraal; . onderzoek intrek glasaal. De resultaten van de aalpilot moeten zoveel als mogelijk nog dit najaar beschikbaar komen, anders kan er landelijk geen gebruik van worden gemaakt (januari 2009 moet het nationaal beheerplan aal gereed zijn). Ten slotte wil Nederland graag het Nederlandse model binnen Europa naar voren schuiven als een model dat werkt.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide