Vis & water

EU parlement stemt vóór sportvisserij

7657
08 feb 2013

Woensdag 6 februari nam het EU parlement een voor de sportvisserij historisch besluit. Bij de stemming over het wetsvoorstel voor een nieuw EU visserijbeleid zat een amendement waarin het voorzien in sportvisserij mogelijkheden doelstelling is geworden van het EU visserijbeleid.

Dat amendement werd aangenomen waardoor – als ook de EU visserijministers komende zomer voor stemmen – het visserijbeleid zich niet alleen richt op de voedselvoorziening (zoals het altijd gedaan heeft), maar ook op goede sportvisserijmogelijkheden. Het pakket wijzigingsvoorstellen met daarin onder meer een verplichting tot aanlanden van alle commerciële vangsten en het streven naar herstel van alle bestanden en tegen overbevissing, werd met 502 stemmen voor en 137 tegen aangenomen.

Recreatief doel

Het feit dat sportvisserij is vernoemd in de EU wetstekst zal uitstralen naar alle onderdelen van het zeevisserijbeleid. Dat betekent dat alle EU landen daar rekening mee moeten houden en dat de Europese zeevisbestanden ook voor een recreatief doel beheerd gaan worden. Dat kan tot op heden nog niet of alleen via de beroepsvisserij.

Het komend half jaar wordt beslissend. Volgens de EU regels moet het EU parlement nog tot overeenstemming komen met de Europese visserijministers en er kan zelfs nog een tweede lezing in het parlement nodig zijn. Als alles goed loopt zal het hele wetsvoorstel in september 2013 rond kunnen zijn.

De EAA (European Anglers Alliance) bedankte in zijn persbericht (.pdf)over het besluit alle EU parlementariërs die voor stemden. Sportvisserij Nederland sluit zich daar graag bij aan en bedankt met name EU parlementariër Esther de Lange en haar team voor hun inzet.

Het komend half jaar zullen de EAA en zijn leden, waaronder Sportvisserij Nederland, alle zeilen bij zetten om ervoor te zorgen dat de EU commissie en visserijministers het goede voorbeeld van het EU parlement volgen.

De door het parlement aangenomen tekst van artikel 2 van de concept basisverordening visserij luidt:

“1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid staat er borg voor dat de activiteiten in het kader van de visserij en de aquacultuur uit ecologisch oogpunt duurzaam op lange termijn zijn en worden beheerd op een manier die consistent is met de doelstellingen voordelen te realiseren op economisch en sociaal gebied en op het gebied van werkgelegenheid en bij te dragen tot de beschikbaarheid van voedselvoorraden en vangstmogelijkheden voor de recreatievisserij, alsmede verwerkende industrieën en activiteiten aan land mogelijk te maken die rechtstreeks met visserijactiviteiten verband houden, rekening houdend met de belangen zowel van consumenten als van producenten”

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.