Pijn bij vissen

15 mrt 2015

Vissen zijn geen mensen. Op de vraag of vissen pijn ervaren, doen verschillende theorieën de ronde. Recente wetenschappelijke onderzoeken brengen licht in de duisternis: vissen ervaren pijn niet zoals mensen dat doen.

We kijken door een menselijke bril naar dieren; daar zijn we nu eenmaal mensen voor. Het is daarom begrijpelijk dat sommigen bij het zien van een gehaakte vis wellicht het gevoel krijgen dat een haak in een vissenbek hetzelfde aanvoelt als een haak in hun eigen lip. Toch is er een hemelsbreed verschil: mensen zijn zich bewust van pijn en vinden die onaangenaam. Vissen registeren de haak door middel van pijnreceptoren, maar zijn zich hier echter niet van bewust.

De reden hiervoor is dat vissen door de afwezigheid van hogere hersenstructuren – die een mens in staat stellen subjectief pijn te ervaren en hierbij sociale emoties te hebben – geen bewustzijn kennen zoals mensen dat hebben. Vissen kunnen dus niet bewust lijden door een pijnprikkel.

Insecten


Het wetenschappelijk en objectief aantonen van de aanwezigheid van emoties, en dus ook het lijden aan pijn, is bij dieren vrijwel onmogelijk.

De Schotse onderzoekers die een aantal jaren geleden concludeerden dat vissen mogelijk wel beschikken over een bewustzijn, deden dit door het gedrag en lichamelijke reacties van vissen die aan pijnprikkels werden blootgesteld te vergelijken met zoogdieren. Dit onderzoek wordt door tegenstanders van de hengelsport aangehaald als hét bewijs dat vissen wel degelijk pijn kunnen lijden. Deze onderzoekers gingen er evenwel aan voorbij dat het door hen beschreven gedrag en reacties ook bij sommige insecten wordt waargenomen. En om nu het hoger bewustzijn en emoties van zoogdieren aan insecten toe te schrijven gaat een brug te ver.

Geen bewustzijn


Er is internationaal een groeiende groep wetenschappers die aan de hand van gedrag van vissen en amfibieën tijdens onderzoeken juist concludeert dat zij – in tegenstelling tot gewervelden als reptielen, vogels en zoogdieren – geen bewustzijn kennen. Steeds meer recente wetenschappelijke publicaties bevestigen het beeld dat vissen door het ontbreken van de benodigde hersendelen inderdaad niet in staat zijn pijn als lijden te ervaren; in ieder geval niet zoals mensen dat beleven. Recentelijk is hierover een wetenschappelijk rapport verschenen waarbij ruim tweehonderd onderzoeken van gerenommeerde, internationale wetenschappers zijn bestudeerd.

Instincten


Pijn is bij vissen dus een puur lichamelijke, instinctieve reactie. Het is een belangrijk hulpmiddel om gevaarlijke situaties te vermijden en in de natuur te kunnen overleven. Dat is ook logisch als je kijkt naar de zeer vijandige onderwaterwereld waarin vissen vertoeven. Van al de miljarden eitjes visbroed die uitkomen, sterft namelijk 95% al in het eerste levensjaar. Bovendien is in de jaren daarna de kans levensgroot om te sterven tussen de kaken van een roofvis of levend te worden gespietst door een reiger. Pas wanneer een vis volwassen is, neemt de kans om opgegeten door predatoren (soms zijn dat zelfs de eigen soortgenoten) te worden af. Zou de vis zich bewust zijn van al deze gevaren, dan zou die hoogstwaarschijnlijk leiden aan een breed scala van traumatische stressstoornissen.
Gerelateerde berichten
Er zijn geen gerelateerde berichten.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.