Water natuurlijk zoekt kandidaten voor Waterschapsverkiezingen 2008

7588
19 feb 2008

Eind november 2008 vinden verkiezingen plaats voor de besturen van alle 26 Waterschappen in Nederland. De nieuwe Waterschapswet schrijft voor dat met kieslijsten moet worden gewerkt.

Met steun van natuur- en milieuorganisaties zijn de afgelopen jaren veel groene kandidaten verkozen in de waterschapsbesturen. Om de komende verkiezingen mee te kunnen doen, wordt met de steun van een landelijke coalitie van groen-blauwe organisaties de lijst 'Water Natuurlijk' opgericht.

Water Natuurlijk is een onafhankelijke organisatie, die staat voor schoon en natuurlijk ingericht water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Zo kunnen wij trots zijn op hoe wij in Nederland samenleven met het water. Het landelijke verkiezingsmanifest is te lezen op de website. Dit manifest wordt verder uitgewerkt tot verkiezingsprogramma's per waterschap.

Water Natuurlijk kan rekenen op de steun van de Provinciale Milieufederaties, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Onderwatersportbond, Waddenvereniging, St. Reinwater en St. Noordzee. Regionaal sluiten onder meer Provinciale Landschappen, IVN Consulentschappen en stedelijke milieucentra zich aan.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met Water Natuurlijk, wilt u meedenken over het programma, wilt u zich verkiesbaar stellen in uw waterschap? Neem dan nu contact op met uw Provinciale Milieufederatie. Kijk op voor de contactpersoon van Water Natuurlijk in uw waterschap.

Informatie Noord-Holland: Milieufederatie Noord-Holland, Erna Krommendijk, e.krommendijk@mnh.nl, Meer info http://www.waternatuurlijk.nl (Bron: Natuurwegwijzer.nl)
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.