Advies aan HSV Altijd Beet werpt vruchten af

5215
01 jan 2008

Op 28 november 2006 is op verzoek van HSV Altijd Beet uit Schijndel door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in Visvijver De Leemput.

Vanwege herhaaldelijke vissterfte was inzicht in de aanwezige visstand noodzakelijk, om goede aanbevelingen te doen t.a.v. inrichting van de visvijver. Met de gegevens van dit onderzoek is een rapport met voorgestelde maatregelen opgesteld. Dit rapport werpt inmiddels zijn vruchten af, want de Gemeente Schijndel bleek hierdoor bereid bepaalde acties te ondernemen.

Zo werden er in mei twee beluchtingspompen geplaatst in de visvijver. Dit om de eerdere zomers voorkomende massale vissterfte (vermoedelijk door zuurstofgebrek) te voorkomen. Dit was een wens die HSV Altijd Beet had neergelegd bij de Gemeente Schijndel, die alvorens hiertoe over te gaan eerst de uitkomsten van het rapport wilde afwachten. Sinds het plaatsen van de beluchtingsinstallaties is er geen vissterfte meer opgetreden!

Een ander probleem waar HSV Altijd Beet mee kampt, is de wegvraat van vis door aalscholvers. Diverse jaarklassen witvis ontbraken geheel en vanwege gebrek aan schuilmogelijkheden voor de vis, zijn hier in het rapport diverse aanbevelingen voor gedaan, welke inmiddels in werking zijn gezet. Zo heeft de Gemeente Schijndel een start gemaakt met het aanleggen van een nieuwe schuilplaats met riet. Een bestaande hoek van de vijver is verder ontgraven en omgevormd tot een ondiepe riethoek.

Dit gedeelte is ongeveer 20 bij 15 meter. De diepte loopt af vanaf de oever richting de vijver en varieert van 60-70 cm tot ruim 1.25 meter. Langs de oever is riet aangeplant.

Voorts heeft HSV Altijd Beet besloten om enkel nog de visplaatsen te blijven maaien en komend jaar nog een rietplaats aan te leggen. Het al bestaande riet wordt niet meer gemaaid. Bovengenoemde maatregelen zorgen ook voor nieuw en beter paai- en opgroeigebieden voor de vis. Ook wordt hiermee een gevarieerdere visstand nagestreefd én zal de draagkracht van het water en daarmee de conditie van de vissen toenemen.

Met bovenstaande ontwikkelingen is dit een prima voorbeeld van hoe Kort Advies positieve gevolgen kan hebben voor de visstand, zodat de leden ook de komende jaren kunnen blijven genieten van de visvijver.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.