Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

4150

Het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft in 2007 het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden ingesteld met als doel de activiteiten van de aangesloten hengelsportverenigingen voor maatregelen ter duurzame verbetering van de sportvisserij-mogelijkheden te stimuleren en te ondersteunen.

Ook uw vereniging kan in 2008 uit dit fonds subsidie aanvragen voor haar activiteiten.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt dienen maatregelen te betreffen gericht op de verbetering van viswater, visstand of het sportvisserijgebruik. Het kan hierbij gaan om:

  • de aanleg of uitbreiding van voorzieningen voor de sportvisserij (bijv. trailerhelling, vissteiger, clubgebouw, onderwaterstructuren, natuurlijke oevers e.d.);
  • het opstellen van sportvisserijvisies, beheerplannen en het doen van onderzoek;
  • het opstarten van bepaalde voorlichting- of promotie-activiteiten (bijv. het maken van een eigen website, voor het eerst organiseren van een jeugdkamp, het maken van een eigen voorlichtingswand e.d.).
  • Belangrijk is dat reguliere en onderhoudsactiviteiten van subsidie zijn uitgesloten.

De vergoeding per project bedraagt maximaal 50 % van de externe kosten tot een maximum van € 20.000 per project en de eigen bijdrage van de aanvrager dient minimaal € 2.000 te bedragen. Wanneer het maatregelen ten aanzien van een viswater betreft dient het water te zijn of worden ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren. Subsidieverzoeken voor 2008 kunnen uiterlijk tot 31 mei 2008 worden ingediend (open hier het aanvraagformulier). De verzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst en het bestuur van Sportvisserij Nederland beslist in juni 2008 over de eventuele toekenning van subsidie.

In de "Regeling Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden" zijn de in aanmerking komende maatregelen, procedures en criteria voor 2008 beschreven. De Regeling is te lezen door hier te klikken, maar kan ook telefonisch of per email worden aangevraagd (telefoon 030-6058400 of e-mail info@sportvisserijnederland.nl). Met het aanvraagformulier dienen toelichtende stukken te worden meegestuurd.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer Jaap Quak.

Het bestuur van Sportvisserij Nederland rekent er ook voor dit jaar op met deze subsidieregeling de sportvisserij en de aangesloten hengelsportverenigingen van dienst te zijn.

Er zijn geen gerelateerde berichten.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.